expert

Thomas Siderius PhD-Onderzoeker

t.siderius@amsterdam.nl

Thomas is onderzoeker en projectleider Lokale Geldstromen bij het Nationaal Programma Samen Nieuw-West binnen de Community Wealth Building aanpak. Binnen deze aanpak ligt een zware focus op het lokaal laten circuleren van geld, en het creëren van een meer weerbare lokale economie waarin veel onderlinge handel en lokaal eigenaarschap is. Dit gebeurt enerzijds via het stimuleren van structureel meer lokaal inkopen, en anderzijds door het beter verbinden van lokale vraag en aanbod.

Hiernaast is hij een PhD-kandidaat bij DRIFT (Erasmus) om te onderzoeken wat het transformatieve potentieel is van lokale geldsystemen. In andere woorden: hoe beïnvloedt een lokaal betaalsysteem de fundamentele dynamiek van een (lokale/regionale) economie? Op welke manieren dragen ze bij aan sociale en economische transities, en wat kunnen we leren van bestaande voorbeelden? Thomas is een structuralist en systeemdenker: altijd op zoek naar nieuwe ideeën die tegen het fundament van het huidige economische model aan schoppen, en naar inspirerende voorbeelden van alternatieve geldsoorten, of andere ‘systeembruggen’.

Na opgegroeid te zijn in Maarssen, Utrecht, ging Thomas International Business studeren in Maastricht. Toen volgde een semester in Singapore en een tussenjaar, waarna hij neerstreek in Wageningen voor een master Urban Environmental Management. De volgende stap was een traineeship bij de MetropoolRegio Amsterdam. In deze periode ontwaakte ook de interesse in lokale geldsystemen, versterkt door te beginnen als vrijwilliger bij de Utrechtse Euro in 2019. Hij publiceerde 2 papers over de transitie naar een circulaire economie, die een basis vormen voor zijn huidige PhD bij Drift. Naast een gezonde obsessie met lokale geldsystemen en economische transitie, spendeert Thomas zijn zondagen op het voetbalveld in Utrecht, en tokkelt hij wat op de gitaar.

Wie werkt nog meer
bij DRIFT?

bekijk het team