expert

Tessa Speelman Onderzoeker & adviseur

+31 10 4081208

speelman@drift.eur.nl

Tessa werkt als adviseur en onderzoeker bij DRIFT aan diverse thema’s en projecten. Zij is ervan overtuigd dat samenwerken over domeinen heen cruciaal is voor succesvolle transities. Haar aanpak is creatief, ze houdt ervan mensen uit te dagen hun denkbeeld te verbreden en activeert daarbij graag de verbeelding. Daarbij is zij een scherpe procesbegeleider die altijd de koppeling maakt tussen wetenschap en praktijk.

Tessa heeft een achtergrond in de bestuurskunde en organisatiewetenschap (BSc bestuurs- en organisatiewetenschap bij UU en MSc International Public Policy & Management aan de EUR). Voordat zij bij DRIFT aan de slag ging, werkte zij voor Möbius als adviseur en projectmanager aan veranderopgaven in de publieke sector. Daarvoor werkte zij als adviseur en toekomstonderzoeker voor Futureconsult, een bureau gespecialiseerd in strategic foresight, waar zij zich ontwikkelde in het maken en gebruiken van toekomstscenario’s. Deze zette zij o.a. in als gespreksinstrument bij burgerparticipatietrajecten voor diverse gemeenten, waar zij diverse zinvolle gesprekken over de toekomst faciliteerde tussen inwoners, (maatschappelijke) partners en ambtenaren.

Haar vrije tijd brengt Tessa graag buiten door, wandelend, zeilend of op de tennisbaan. Daarnaast speelt zij al ruim 20 jaar viool en treedt ze regelmatig op met haar orkest Nota Bene.

Wie werkt nog meer
bij DRIFT?

bekijk het team