mensen

Dr. ir. Suzanne van den Bosch

 
Gastdocent Transition Academy
+31 (0)6-3049 9887
suzanne@sus-i.nl
@SUSi_suzanne
 
Suzanne van den Bosch is onafhankelijk onderzoeker, adviseur en facilitator in innovatie en transities. Ze werkt graag met creatieve, visionaire en pionierende mensen, om een gezondere en duurzame wereld te creëren.  Haar expertise omvat duurzame ontwikkeling, innovatie- en transitiemanagement.
 
Haar proefschrift (2010) ging over ‘transitie-experimenten’: innovatieprojecten die bijdragen aan fundamentele veranderingen in denken, doen en organiseren. Een belangrijke uitkomst was een conceptueel raamwerk over het verdiepen, verbreden en opschalen van transitie-experimenten. Dit model kan gebruikt worden voor het analyseren en managen van innovatieprojecten, die in potentie kunnen bijdragen aan transities.
 
Suzanne heeft ervaring met het ‘transitioneren’, selecteren, begeleiden, monitoren en/of evalueren van innovatieprojecten en transitieprogramma’s. Met haar bureau SUSi richt ze zich op transities naar een duurzame en gezonde samenleving en geeft ze workshops en trainingen over (systeem)innovatie en transities.

Ervaring Suzanne van den Bosch
  • 2013 & 2014: Docent bij de Masterclass Transition Management aan de Erasmus Academy, met een module over verdieping, verbreding en opschaling van transities.
  • 2012 & 2013: Transitiementor in het Europese Pioneers-into-Practice programma. In Emilia Romagna (Italië) voorzag Suzanne in een reeks trainingen voor een diverse groep duurzaamheidspioniers, die zich richtten op de transitie naar een fossielvrije economie.
  • 2013: Facilitator van een scenario-traject voor de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, in samenwerking met de stichting STG/Health Management Forum. STG/HMF was het Nederlandse netwerk voor onderzoek, strategie-ontwikkeling en innovaties in de gezondheidszorg.
  • 2006-2010: Actie-onderzoeker in het Transitieprogramma in Lange-termijn Gezondheidszorg, Transumo and het Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LVDO)-programma.
Publicaties Suzanne van den Bosch
  • Teije Gorris and Suzanne van den Bosch (2012). Applying Transition Management in Ongoing Programmes and Projects in the Netherlands: The Case of Transumo and Rush Hour Avoidance. In: Geerlings, H., Shiftan, Y. and Stead, D. (Eds.). Transition towards Sustainable Mobility: the Role of Instruments, Individuals and Institutions.
  • Van den Bosch (2010). Transition experiments. Exploring societal changes towards sustainability. PhD-Thesis. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.Raven, R., Van den Bosch, S. and Weterings, R. (2010).
  • Transitions and strategic niche management: towards a competence kit for practitioners. International Journal of Technology Management 51(1), 57-74.
  • Suzanne van den Bosch and Jan Rotmans (2008). Deepening, Broadening and Scaling up. A framework for steering transition experiments. Essay 02, Delft/Rotterdam: Knowledge Centre for Sustainable System Innovations and Transitions (KCT).
  • Rene Kemp en Suzanne van den Bosch (2006). Transitie-experimenten. Praktijkexperimenten met de potentie om bij te dragen aan transities. Delft/Rotterdam: KCT.