mensen

Sem Oxenaar

Sem Oxenaar

 
Onderzoeker / Adviseur
+31 (0)10-408 8194
oxenaar@drift.eur.nl
@semoxe
 
Sem werkt bij Drift als onderzoeker en adviseur en richt zich met name op de thema’s energie en natuurlijke hulpbronnen. Hij is geïnteresseerd in hoe verschillende actoren duurzaamheidstransities kunnen beïnvloeden en versnellen en welke instrumenten ze daarvoor tot hun beschikking hebben. Hij is betrokken bij verschillende (internationale) onderzoeksprojecten, en adviseert overheden op het gebied van de energietransitie, de circulaire economie, en duurzame mobiliteit. Ook geeft hij les over duurzaamheidstransities en transitietheorie.
 
Voordat hij begon bij Drift rondde hij een master (Msc.) in Natural Resource Management aan de Humboldt Universiteit in Berlijn (2017) af en studeerde hij Economie en Milieubeleid aan Amsterdam University College (Honors, 2012).