mensen

Nena Bode

Onderzoeker
+31 (0)10-4082932
bode@drift.eur.nl
 
Nena staat als actie-onderzoeker voor doeltreffend en rechtvaardig transitiemanagement. Ze richt zich op de ‘agency’ van mensen: hun vermogen iets voor elkaar te krijgen. Ze biedt graag inzicht in systemen en handzame veranderingsstrategieën afgestemd op de rol en invloedssfeer van haar samenwerkingspartner(s).
 
Ze combineert kennis van cultuur, techniek en duurzaamheid om grote maatschappelijke problemen te ontrafelen en strategieën te ontwikkelen. Ook faciliteert ze graag (creatieve) workshops. Nena houdt zich momenteel bezig met de rol van de rijksoverheid bij klimaatadaptatie, zie bijvoorbeeld de projecten De Staat van Transitie en Sturing in Transities in opdracht van het Ministerie van I&W. Ook is ze betrokken bij Energy-SHIFTS – een Horizon 2020-project met als doel inzichten uit de sociale- en geesteswetenschappen in EU-beleid te verweven, voor een rechtvaardige energietransitie.
 
Nena heeft een bachelor culturele antropologie en een master industriële ecologie. Voordat ze bij DRIFT aan de slag ging, deed Nena ervaring up bij social impact start-ups, de Gemeente Den Haag en het L.D.E. Centre for Sustainability. Voor haar masterscriptie was ze actief bij Waternet in Amsterdam, waar ze de effectiviteit van innovatie onderzocht bij het ontwikkelen van een geïntegreerde stedelijke water/energie-infrastructuur voor Strandeiland, Amsterdam.
 
In haar vrije tijd gaat Nena graag naar kunsttentoonstellingen, concerten en debatavonden. Ze houdt van kamperen, wandelen en klimmen. Je kunt haar ook alles vragen over Zen-boeddhisme en yoga.