expert

Neha Mungekar PhD-onderzoeker

010-408 8940

mungekar@essb.eur.nl

Het werk van Neha Mungekar, doctoraal onderzoeker bij DRIFT, richt zich op het snijpunt van urban water governance en transitie-onderzoek. Neha is in het bijzonder geïnteresseerd in het doorgronden van de machtsdynamiek rondom de verdeling en toewijzing van waterbronnen. Momenteel is ze betrokken bij het Water4Change project in India, waarbij ze een framework ontwikkelt om bestuurlijke capaciteiten, nodig voor de transitie naar water sensitive cities, te beoordelen en te versterken.

Neha komt uit Mumbai, India. Nadat zij haar bachelor en master in Architectuur en Stedelijk Ontwerp had afgerond, werkt ze gedurende 6 jaar bij het World Resources Institute (WRI) India. Als stedenbouwkundig was zij betrokken bij ruimtelijke planning, het (op)bouwen van consensus en het uitdenken van innovatieve participatie-strategieën voor projecten in verschillende delen van India. Later verhuisde Neha naar Nederland om haar tweede master in Water Management en Bestuur bij IHE-Delft behalen. Het onderzoek hier was gericht op het doorgronden van de toegang tot water, door de lens van political ecology scholarship en gender studies.

Daarnaast is Neha onderdeel geweest van de onderwijsstaf van verschillende scholen voor stedelijk ontwerp en planning en India. Neha is een gepubliceerde fotojournalist, verwoed reizigster, en schrijfster onder het pseudoniem N-Route.

Wie werkt nog meer
bij DRIFT?

bekijk het team