mensen

Matthijs Hisschemöller

Senior onderzoeker & docent
+31 (0)10-4088887
hisschemoller@drift.eur.nl
 

Matthijs Hisschemöller is sinds een jaar verbonden aan DRIFT en was daarvoor universitair hoofddocent Milieubeleid bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (VU). Centraal in zijn werk staat participatie en de benutting van kennis uit verschillende bronnen in de transitie naar duurzaamheid op terreinen als energie, voesdel, de duurzame stad en water. De overgang naar een duurzaam energiesysteem neemt een belangrijke plaats in in zijn onderzoek en onderwijs. Als onderzoeksleider was hij betrokken bij een aantal stakeholder dialogen, zoals over klimaatopties voor de lange termijn (COOL), concrete stappen naar een duurzame Eemsmond, Duurzame Waterstof, Duurzame Biomassa, duurzame energieopties voor Amsterdam Nieuw West, een energiebeleid voor Curacao, en, nu bij DRIFT, Smart Energy Systems.

 

Selected Publications
  • Hisschemöller, M. (2015). De energieke stad: tussen droom en daad. in V. Mamadouh en A. van Wageningen (red): EU@Amsterdam, ee stedelijke raad: essays over de Europese stad. Amsterdam University Preess, Amsterdam
  • Sühlsen, K. and M. Hisschemöller (2014). Lobbying the ‘Energiewende’. Assessing the effectiveness of strategies to promote the renewable energy business in Germany. Energy Policy, Vol. 69 (316-325). http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2014.02.018
  • Breukers, S,, Hisschemöller, M., Cuppen, E., & Suurs, R. (2014). Analysing the past and exploring the future of sustainable biomass. Participatory stakeholder dialogue and technological innovation systems research. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 81 (227-235). doi:10.1016/j.techfore.2013.02.004
  • Hisschemoller, M. and I. Sioziou (2013). Boundary organisations for resource mobilisation: enhancing citizens´ involvement in the Dutch energy transition. Environmental Politics, Vol.22/5 (792-810). http://dx.doi.org/10.1080/09644016.2013.775724
  • Hisschemoller, M. (2012). Local energy initiatives cannot make a difference, unless …., Journal of Integrative Environmental Sciences, Vol. 9/3 (123-129). http://dx.doi.org/10.1080/09644016.2013.775724