expert

Marleen Lodder Senior onderzoeker & adviseur

+31 (0)10-4088887

lodder@drift.eur.nl

Marleen heeft een Master in Architectural Engineering en promoveert binnenkort bij DRIFT in samenwerking met de leerstoel ‘Cradle to Cradle for Innovation and Quality’. Haar onderzoek richt zich op duurzame gebiedsontwikkeling, met name het (re)genereren van economische, ecologische en sociale meerwaarde. Marleen heeft ervaring in adviesprojecten en het faciliteren van co-creatiesessies waarin ze het transitie- en cradle to cradle- denken in de praktijk brengt en een brug bouwt tussen wetenschap en de praktijk. Ze werkt als onderzoekend adviseur in projecten voor organisaties rond de thema’s circulaire stad, stedelijke resilience (veerkracht) en stedelijke duurzaamheidstransities.

Wie werkt nog meer
bij DRIFT?

bekijk het team