mensen

Marjan Minnesma

 
Gastdocent Transition Academy
Directeur Urgenda
+31 (0)20-330 0566
info@urgenda.nl
 
Marjan Minnesma is directeur van de Stichting Urgenda en al jarenlang vaste docent bij de Transition Academy. Ze studeerde bedrijfskunde, filosofie en rechten en werkte achtereenvolgens bij Novem, Greenpeace (campagne directeur), het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de VU en was directeur van Drift, het Instituut voor Transities aan de Erasmus Universiteit.
 
Met haar activistische organisatie Urgenda is Marjan Minnesma medeverantwoordelijk voor de historische klimaatzaak tegen de Nederlandse staat. De staat zou te weinig doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De rechter oordeelde in het voordeel van Urgenda, en verplichtte de overheid de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug te dringen in 2020. Een revolutionaire uitspraak en een wereldwijd unicum.