expert

Marieke de Wal HR-directeur

dewal@drift.eur.nl

In haar werk richt Marieke zich op het ontwerpen en ontwikkelen van duurzame samenwerking met en leertrajecten voor mensen die zich bezighouden met maatschappelijke transities. Zij faciliteert in-company transitietrainingen en leersessies en vertaalt inzichten naar strategisch (organisatie)advies. Bij DRIFT is Marieke ook HR-directeur. In die rol heeft zij aandacht voor de professionele ontwikkeling van collega’s en DRIFT als organisatie.

Marieke heeft als directeur van het Partnerships Resource Centre, onderdeel van de Rotterdam School of Management (EUR), actieonderzoek verricht met multistakeholder partnerschappen gericht op het ontwikkelen van maatschappelijke impact. Zij heeft ervaring met publiek-private samenwerking, beleidsontwikkeling en procesmonitoring. Marieke is co-lead van het Design Impact Transition (DIT) platform van de Erasmus Universiteit, waar transformatief academisch onderwijs en onderzoek mogelijk wordt gemaakt. Zij is onder meer betrokken bij de EUR-brede Master Societal Transitions en bij diverse experimentele transdisciplinaire onderzoeksprojecten, waarin eveneens gewerkt wordt met een dynamische leeragenda.

Marieke is lid van de Raad van Toezicht van Cordaid, een in Nederland gevestigde maar internationaal opererende organisatie voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. In haar vrije tijd gaat Marieke graag op reis met haar gezin of eten. Daarnaast leest, wandelt en danst ze veel.

Wie werkt nog meer
bij DRIFT?

bekijk het team