expert

Josee van Eijndhoven Hoogleraar emeritus

+31 (0)10-408 8887

vaneijndhoven@essb.eur.nl

Josee van Eijndhoven studeerde scheikunde in Leiden en promoveerde daar ook. Zij heeft Chemie en Samenleving opgezet in Utrecht. Dit werd later onderdeel van Wetenschap en Samenleving. Zij was directeur van het Rathenau Instituut (de Nederlandse Organistie voor Technologisch Aspectenonderzoek) en in die periode ook buitengewoon hoogleraar in hetzelfde vakgebied aan de UU. Een van haar nevenfuncties in die tijd was lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente. Daarna was zij voorzitter CvB van de Erasmus Universiteit en haar laatste voltijd functie was hoogleraar Sustainability Management bij DRIFT.

Wie werkt nog meer
bij DRIFT?

bekijk het team