mensen

Prof. John Grin

John Grin

 
Gastdocent Transition Academy
+31 (0)20-525 2108
J.Grin@uva.nl
@jgrin1
 
John Grin is hoogleraar beleidswetenschappen en systeem innovatie aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, 
afdeling politicologie. Als fysicus wordt hij gedreven door een levenslange interesse in de relaties tussen kennis, technologie, maatschappij en beleid. Hij is voornamelijk geïnteresseerd in het begrijpen van de ‘politiek’ van kennis en techniek, en manieren om deze te analyseren; en over de vraag hoe kennis en techniek zouden kunnen helpen om sociale problemen op te lossen, in plaats van ze te creëren.
 
Prof. dr. Grin werkt vanuit een interdisciplinaire onderzoeksaanpak, waarbij hij voornamelijk put uit de politieke wetenschap, wetenschap, technologie en innovatie studies, sociologie en geschiedenis; als wel uit wetenschap om de fenomenen die hij onderzoekt op een empirische manier te begrijpen. Naast systeeminnovatie en transities heeft prof. Grin een grote interesse in beleidsanalyse en ontwerp (waar technologie assessment deel van is), beleidsimplementatie, leren over beleid en nieuwe manieren voor democratische governance. Zijn empirische werk focust op agrofood, gezondheidszorg en water management.
 
John Grin was co-directeur en medeoprichter van het Kennisnetwerk Systeeminnovaties en transities (KSI), waarbij hij verantwoordelijk was voor het KSI subprogramma over governance studies, alsook voor het raakvlak tussen onderzoek en praktijk. Bij de Transition Academy doceert hij een module in de Masterclass Transitie Management.
 
Ervaring
Bekijk Prof.dr. J. Grin’s persoonlijke pagina op de website van de UvA voor zijn volledige CV en publicaties.