expert

Frido Kraanen Visiting practioner

kraanen@drift.eur.nl

Frido Kraanen is visiting practitioner bij DRIFT, waarbij hij zich toelegt op 'transitiepijn'; het fenomeen waarbij draagvlak voor transitie afneemt bij mensen of organisaties door een (gepercipieerd) verlies en weerstand toe kan nemen. Hierdoor vertraagt de maatschappelijke verandering of komt deze zelfs tot stilstand. We zien dit fenomeen bij duurzaamheidstransities, zoals bijvoorbeeld in de zorg.

In het dagelijks leven is Frido bestuurder van ouderenzorg- en gezondheidszorgorganisatie Omring. De zorg die Omring levert is onder meer verpleeghuiszorg, thuiszorg, herstelzorg en geriatrische revalidatie. Bij Omring werken ruim 5.000 mensen, het werkgebied is Noord-Holland Noord. Als visiting practioner zal Frido vooral de brug slaan tussen praktijk en wetenschap. We zien dat in de zorg transities noodzakelijk zijn om in de toekomst professionele zorg op een goede manier te kunnen blijven bieden. In deze verandering zien we veel “transitiepijn” bij cliënten, medewerkers, organisaties en de samenleving als geheel.

Frido houdt voorts van opera, Feyenoord, maar vooral van zijn drie volwassen dochters. Hij is getrouwd en woont in Zoetermeer.

Volg frido

Wie werkt nog meer
bij DRIFT?

bekijk het team