expert

Dewi Lemmens Onderzoeker & adviseur

lemmens@drift.eur.nl

Dewi houdt zich in haar werk voornamelijk bezig met de sociale aspecten van transities. Ze bevraagt transitieprocessen door kritisch te kijken door wie en voor wie transities worden vormgegeven. Op deze manier spoort ze personen en organisaties aan om meer oog te hebben voor inclusiviteit binnen transities. Bij DRIFT werkt ze op dit moment aan het Bouwdepot en MBO Digitaal.

Dewi heeft een Bachelor en Master Antropologie en Ontwikkelingsstudies afgerond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In de loop van de tijd heeft Dewi veel ervaring opgedaan met veldwerk en kwalitatief onderzoek. Tijdens haar Bachelor heeft ze onderzoek gedaan naar gemarginaliseerde groepen en stigmatisering in India en voor haar Master heeft ze gekeken naar burgerschap en identiteit van Surinaamse Nederlanders in verhouding tot het koloniale verleden. Hierdoor is ze zich verder gaan verdiepen in thema’s als ongelijkheid en systeemverandering. Dewi heeft hiervoor als kwalitatief onderzoeker gewerkt voor de Universiteit Utrecht op een Europees project over work-life balance onder werkende ouders en mantelzorgers. Daarnaast heeft ze ook als onderzoeker gewerkt voor een documentaireserie over Suriname voor de NPO.

Ze heeft een grote passie voor documentaires en probeert haar kennis ook op een creatieve manier te uitten. In de toekomst hoopt ze meer storytelling te kunnen toepassen in haar onderzoek om op die manier meer persoonlijke ervaringen m.b.t. transitie naar voren te brengen.

Wie werkt nog meer
bij DRIFT?

bekijk het team