mensen

Chris Roorda

Chris Roorda


Senior onderzoeker & adviseur
+31 (0)10-4088824
roorda@drift.eur.nl

 
Chris Roorda is sinds 2009 onderzoeker en adviseur bij DRIFT. Belangrijkste thema in zijn werk is duurzame stedelijke ontwikkeling, maar hij houdt zich ook bezig met diverse andere onderwerpen als circulaire economie, energie en duurzame handel. Zijn werk betreft de ‘transitiepraktijk’, zowel inhoudelijk (analyse en integratie van kennis van verschillende domeinen) als procesmatig (begeleiding van co-creatie). Zo heeft hij bijvoorbeeld vijf Europese steden ondersteund bij het ontwikkelen van transitienetwerken en agenda’s voor lokale energietransitie, een visievormingsproces voor de Merwe/Vierhavens georganiseerd en een internationale vergelijkende studie naar duurzame stedelijke ontwikkeling uitgevoerd.

 
Belangrijkste publicaties

Click to expand

In English:

Nederlandstalig:

Dutch publications on transition arenas (co)facilitated by Chris: