mensen

Chris Roorda

Chris Roorda


Senior onderzoeker& Advisor
+31 (0)10-4088824
roorda@drift.eur.nl

 
Chris Roorda is sinds 2009 onderzoeker en adviseur bij DRIFT. Belangrijkste thema in zijn werk is duurzame stedelijke ontwikkeling, maar hij houdt zich ook bezig met diverse andere onderwerpen als circulaire economie, energie en duurzame handel. Zijn werk betreft de ‘transitiepraktijk’, zowel inhoudelijk (analyse en integratie van kennis van verschillende domeinen) als procesmatig (begeleiding van co-creatie). Zo heeft hij bijvoorbeeld vijf Europese steden ondersteund bij het ontwikkelen van transitienetwerken en agenda’s voor lokale energietransitie, een visievormingsproces voor de Merwe/Vierhavens georganiseerd en een internationale vergelijkende studie naar duurzame stedelijke ontwikkeling uitgevoerd.

 
Belangrijkste publicaties

Click to expand

In English:

Nederlandstalig:

 • Leren van Energieflux - Reflecties over het traject van Stadslab2050 rond thema energie (2019, lessen uit ervaringen met energietransitie in Antwerpen, door Chris Roorda, Fleur Mercelis, Erik Paquay)
 • Ondernemen voor transitie
  (2018, boek van Michiel van Yperen, Chris Roorda en Sophie Buchel, verschenen bij Uitgeverij Boom)
 • Staat van Transitie: patronen van opbouw en afbraak in vijf domeinen
  (2017, publicatie door Marleen Lodder, Chris Roorda, Derk Loorbach en Charlie Spork, in opdracht van ministerie van I&M)
 • Terugblik Mobiliteitsarena Rotterdam. Nieuwe wegen inslaan
  (2016, door Chris Roorda en Marleen Lodder, in opdracht van Gemeente Rotterdam)
 • Doe-democratie: niche, visie of hype?
  (2015, reflectie op de ‘doe-democratie’, participatie en co-creatie; door Chris Roorda, Marieke Verhagen, Derk Loorbach en Frank van Steenbergen, in opdracht van Binnenlandse Zaken)
 • Aanjagen van transities
  (2014, DRIFT-essay van Chris Roorda en Rick Bosman)
 • Transitieaanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling
  (2012, beschrijving aanpak en reflectie op ervaringen in gebiedsgerichte arena’s in Oud-Charlois en Merwe-Vierhavens (Rotterdam) en de klimaatarena in Gent)
 • Methoden in Transitiemanagement. Een inleiding op de vijf kernmethoden
  (2012, door Chris Roorda, Flor Avelino, Julia Wittmayer en Frank van Steenbergen)

Dutch publications on transition arenas (co)facilitated by Chris: