expert

Aron Teunissen Onderzoeker en adviseur

teunissen@drift.eur.nl

Als onderzoeker en adviseur werkt Aron bij DRIFT op verschillende onderwerpen. Hij wordt enthousiast van politieke en bestuurlijke vraagstukken binnen verschillende transities em verdiept zich graag in hoe verschillende partijen binnen de maatschappij kunnen worden verbonden en versterkt om collectief aan een duurzame toekomst te werken.

Momenteel werkt Aron mee aan Rotterdam Circulair, een initiatief van de gemeente om een circulaire economie te realiseren in 2050. Ook is Aron betrokken bij het European Topic Center on Sustainability, een project van de European Environmental Agency, dat zich onder andere richt op transformatieve sociale innovatie en duurzaamheidstransities binnen Europees duurzaamheidsbeleid.

Aron studeerde Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam en volgde daarna de master Sustainable Development aan de Universiteit Utrecht. Gedurende zijn opleiding verdiepte hij zich vooral in de politieke dimensie van klimaat- en milieuvraagstukken en de rol van macht, met name met betrekking tot hoe (inter)nationaal klimaatbeleid mogelijkheden creëert voor waardevolle regionale en lokale klimaatinitiatieven. Vanuit deze achtergrond werkte Aron als onderzoeker bij Climate Focus, waar hij binnen adviesprojecten (internationaal) beleid en wetgeving analyseerde op het gebied van voedselproductie en consumptie, bosbeheer, landschapsherstel en verschillende typen CO2-belasting.

Aron besteed een groot deel van zijn vrije tijd aan muziek en speelt als contrabassist regelmatig mee in verschillende orkesten en ensembles. Daarnaast is hij regelmatig te vinden in de klimhal, op zijn longboard, of op de bank met een boek. Als de kans zich voordoet verdwijnt hij het liefst met zijn tentje in de bergen en wildernis van Europa.

Wie werkt nog meer
bij DRIFT?

bekijk het team