mensen

Annelli Janssen

 
Onderzoeker
+31 (0)10-408 8824
janssen@drift.eur.nl
 
Annelli Janssen houdt zich bij DRIFT bezig met de vraag hoe ondernemers, platformen en beleidsmakers van elkaar kunnen leren in duurzaamheidstransities. Ze werkt vooral aan het project Het Groene Hart Circulair, waar ze post-doc onderzoeker is. Binnen dit project probeert ze een gezamenlijk verhaal te creëren dat de afzonderlijke circulaire initiatieven samen kan brengen. Ook speelt ze een rol in ACTION, een EU project over burgerwetenschap op het gebied van milieuverontreiniging.
 
Annelli is gefascineerd door het samenspel van verschillende perspectieven en disciplines in een complex systeem. Dat kunnen verschillende perspectieven op circulariteit zijn in het Groene Hart, of bijvoorbeeld de combinatie van filosofie en neurowetenschappen. Annelli heeft een BA en BSc behaald aan het University College Utrecht, met specialisaties in filosofie, taalwetenschap en neurowetenschap. Daarna deed ze een onderzoeksmaster filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In haar proefschrift, dat Annelli schreef aan Macquarie University in Sydney en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, deed ze onderzoek naar de methodologie van hersenscans. In dit onderzoek stelt Annelli dat de data van hersenscans op een andere manier geanalyseerd moet worden, zodat we causale verbanden kunnen ontdekken tussen onze hersenen en cognitie.
 
Voorafgaand aan haar promotieonderzoek werkte Annelli als junior onderzoeker bij het Rathenau Instituut, waar ze een rapport over automatische gezichts- en emotieherkenning publiceerde. Ook was ze een tijd producent bij het NJO: een festival voor klassieke muziek. Dit soort uiteenlopende interesses heeft Annelli ook in haar vrije tijd: ze houdt van salsa-dansen, lindy-hop, harpspelen en klimmen.ng.
 
Publications

  • Janssen (2018) De hersenen in kaart Filosofie tijdschrift 28:6 pp 8-14
  • Janssen, Klein, Slors (2017) What is a cognitive ontology anyway? Philosophical explorations 20:2 pp 123-128
  • Janssen, Kool, van Est (2015) Dicht op de huid: gezichts- en emotieherkenning in Nederland Rathenau Instituut