expert

Annelli Janssen Senior onderzoeker & adviseur

+31 (0)10-408 8824

janssen@drift.eur.nl

Annelli Janssen is onderzoeker en adviseur bij DRIFT en houdt zich voornamelijk bezig met de agrifood transitie en de transitie naar een circulaire samenleving. Ze adviseert stakeholders over wat hun rol kan zijn in het versnellen van deze transities. Academisch gezien is Annelli geïnteresseerd in hoe collectieve identiteit het verloop van een transitie kan beïnvloeden, en hoe we participatie in een transitie op een rechtvaardige manier kunnen organiseren. In haar postdoc onderzocht ze de invloed van boerenidentiteiten en de identiteit van het landschap op de landbouwtransitie in ’t Groene Hart.

Annelli is gefascineerd door het samenspel van verschillende perspectieven en disciplines in een complex systeem. Dat kunnen verschillende perspectieven op hoe we met bodemdaling moeten omgaan, of bijvoorbeeld de combinatie van filosofie en neurowetenschappen. Annelli heeft een BA en BSc behaald aan het University College Utrecht, met specialisaties in filosofie, taalwetenschap en neurowetenschap. Daarna deed ze een onderzoeksmaster filosofie aan de Universiteit van Amsterdam.

Voorafgaand aan haar promotieonderzoek werkte Annelli als junior onderzoeker bij het Rathenau Instituut, waar ze een rapport over automatische gezichts- en emotieherkenning publiceerde. Ook was ze een tijd producent bij het NJO: een festival voor klassieke muziek. Dit soort uiteenlopende interesses heeft Annelli ook in haar vrije tijd: ze houdt van salsa-dansen, lindy-hop, harpspelen en klimmen.ng.

Wie werkt nog meer
bij DRIFT?

bekijk het team