mensen

Annelli Janssen

 
Senior onderzoeker & adviseur
+31 (0)10-408 8824
janssen@drift.eur.nl
 
Annelli Janssen is onderzoeker en adviseur bij DRIFT en houdt zich voornamelijk bezig met de agrifood transitie en de transitie naar een circulaire samenleving. Ze adviseert stakeholders over wat hun rol kan zijn in het versnellen van deze transities. In het project “Sociale perspectieven op Circulariteit” bijvoorbeeld, adviseert zij de provincie Zuid-Holland over hoe zij een brede en inclusieve transitie naar een circulaire samenleving kunnen ondersteunen. Academisch gezien is Annelli geïnteresseerd in hoe collectieve identiteit het verloop van een transitie kan beïnvloeden, en hoe we participatie in een transitie op een rechtvaardige manier kunnen organiseren. In haar postdoc onderzocht ze de invloed van boerenidentiteiten en de identiteit van het landschap op de landbouwtransitie in ’t Groene Hart.
 
Annelli is gefascineerd door het samenspel van verschillende perspectieven en disciplines in een complex systeem. Dat kunnen verschillende perspectieven op hoe we met bodemdaling moeten omgaan, of bijvoorbeeld de combinatie van filosofie en neurowetenschappen. Annelli heeft een BA en BSc behaald aan het University College Utrecht, met specialisaties in filosofie, taalwetenschap en neurowetenschap. Daarna deed ze een onderzoeksmaster filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. In haar proefschrift, dat Annelli schreef aan Macquarie University in Sydney en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, deed ze onderzoek naar de methodologie van hersenscans. In dit onderzoek stelt Annelli dat de data van hersenscans op een andere manier geanalyseerd moet worden, zodat we causale verbanden kunnen ontdekken tussen onze hersenen en cognitie.
 
Voorafgaand aan haar promotieonderzoek werkte Annelli als junior onderzoeker bij het Rathenau Instituut, waar ze een rapport over automatische gezichts- en emotieherkenning publiceerde. Ook was ze een tijd producent bij het NJO: een festival voor klassieke muziek. Dit soort uiteenlopende interesses heeft Annelli ook in haar vrije tijd: ze houdt van salsa-dansen, lindy-hop, harpspelen en klimmen.ng.
 
Publicaties
• Janssen, A., Beers, P. J., & van Mierlo, B. (2022). Identity in sustainability transitions: The crucial role of landscape in the Green Heart. Environmental Innovation and Societal Transitions, 42, 362-373.
• Grossberndt, S., Passani, A., Di Lisio, G., Janssen, A., & Castell, N. (2021). Transformative Potential and Learning Outcomes of Air Quality Citizen Science Projects in High Schools Using Low-Cost Sensors. Atmosphere, 12(6), 736.
• Janssen, A. (2019). Het web-model: Een nieuw verklaringsmodel voor neuroimaging studies. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 111(3), 419-432.
• Janssen (2018) De hersenen in kaart Filosofie tijdschrift 28:6 pp 8-14
• Janssen, Klein, Slors (2017) What is a cognitive ontology anyway? Philosophical explorations 20:2 pp 123-128
• Janssen, Kool, van Est (2015) Dicht op de huid: gezichts- en emotieherkenning in Nederland Rathenau Instituut