nieuws

Lancering PROSEU-enquête voor prosumenten-initiatieven!

17 oktober, 2018

Wie zijn de prosumenten van hernieuwbare energie in Europa? Wat motiveert hen om hun eigen energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen? Welke barrières komen ze tegen, en wie steunt ze juist? Dat hopen we in dit onderzoek uit te vinden! We vragen prosumenten-initiatieven uit 9 Europese landen om hun inzichten ons te helpen deze vragen te beantwoorden. Daarom lanceren we als onderdeel van het PROSEU-project een online enquête.  

In heel Europa maken prosumenten initiatieven gebruik van de vooruitgang in technologieën voor hernieuwbare energie, om de bestaande structuren en instituten in het energiesysteem uit te dagen en lokale energietransities te versnellen.

Om beter te kunnen begrijpen wat deze actieve deelname van burgers in de energietransitie kan faciliteren, onderzoeken de verschillende PROSEU project-partners naar de uitdagingen waar prosumenten van hernieuwbare energiebronnen (prosumenten van renewable energy sources of RES prosumenten) voor staan. PROSEU richt zich op collectieve prosumenteninitiatieven, zoals energiecoöperaties of energiegemeenschappen, maar andere zowel private als publieke organisaties die energie produceren voor eigen gebruik.

De beste manier om deze uitdagingen te onderzoeken is natuurlijk om dit aan de vertegenwoordigers van deze initiatieven zelf te vragen! De resultaten van dit online onderzoek brengen de huidige schaal van prosumeren in kaart, geven inzicht in het groeipotentieel van prosumeren binnen Europa, en kunnen nieuw beleid voor opschaling inspireren en informeren. Zo kan de verspreiding van het fenomeen van prosumeren in Europa en de transitie naar een schoon en emissievrij energiesysteem worden ondersteund.

PROSEU survey launch: New Energy for Europe with RES Prosumer Initiatives!

Vertegenwoordig jij één van deze RES-prosumenten-initiatieven? Of steun je een dergelijk initiatief? Dankben je mogelijk geïnteresseerd om je aan te sluiten bij de PROSEU community of interest. Deze gemeenschap heeft als doel om Europese RES-prosumenten-initiatieven en belanghebbenden te verbinden en te helpen kennis uit te wisselen. Alle leden van de gmeenschap zijn zichtbaar op een interactieve kaart op de PROSEU Website en kunnen deelnemen aan verschillende workshops gericht op kennisdeling tussen RES-prosumenten en andere stakeholders op het gebied van hernieuwbare energie die actief zijn in dezelfde regio en ervaring hebben met het gebruik van dezelfde energiebronnen en/of werkstructuren.

Wil je meedoen aan dit project? Dan kun je hier de enquête invullen.

Ook kun je lid worden van de Prosumer Community of Interest groep op LinkedIn om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met andere RES Prosumenten-initiatieven.

Wil je meer weten? Bezoek www.proseu.eu of neem contact op met Sem Oxenaar.