nieuws

Energietransitie als kans voor de bestaande stad

11 januari, 2018

 

Vanaf 16 Februari werkt DRIFT’s Transition Academy mee aan een experimentele training en collegereeks rondom het thema Energietransitie als kans voor de Bestaande Stad. Dit duale leertraject wordt aangeboden door Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) als onderdeel van een Europese intereg subsidie waarmee 15 VvE’s in de regio naar een verbouwingsplan richting E= 0 worden  begeleid.  Transition Academy brengt expertise in tijdens de eerste en laatste bijeenkomst van het leertraject en zet zich samen met MRDH in om een kennisnetwerk rondom dit thema te stimuleren. 

 

Verspreid over 2018 bieden MRDH & DRIFT’s Transition Academy een reeks van 7 open toegankelijke bijeenkomsten rondom het thema ‘Energietransitie als kans voor de bestaande stad’.  Iedere bijeenkomst zal een deskundige uit de praktijk een (deel)thema uitlichten. Aansluitend hieraan is er een lunch & mogelijkheid tot verdiepende discussie. Thema’s die aan bod zullen komen reiken van het ontwikkelen van nieuwe toekomstbeelden & aansluiting bij regionale transitiepaden tot het definiëren van de grootst mogelijke betaalbare eerste stap & rekentools om te rekenen naar 0, tot psychologie & groepsdynamiek in besluitvormingsprocessen.

 

Netwerkopbouw
De insteek is om via deze bijeenkomsten de ontwikkeling van een kennisnetwerk te stimuleren, waarin verschillende vakgebieden worden geïnspireerd om samen de transitieopgave op kunnen pakken.


Breder leertraject voor VVE adviseurs en procesbegeleiders

De collegereeks is onderdeel van een meer omvangrijke training voor geselecteerde VvE adviseurs en processbegeleiders. Voorafgaand aan ieder college komt deze groep bijeen voor een praktijkgericht leertraject waarin ze elkaar ondersteunen in het toepassing van nieuwe kennis in het begeleiden van een VvE met verbouwingsplannen richting nul op de meter. Inzichten uit dit proces zullen waar relevant ook worden betrokken in de college & discussiereeks.

 

Data &  Thema’s  
De college en discussiereeks bestaat uit 7 bijeenkomsten die eens per maand op vrijdagochtend van 11.30 tot 13.00 uur plaatsvinden (behalve juni, juli augustus, december), inclusief gezamenlijke lunch. Hieronder een indruk van de thema’s van de individuele bijeenkomsten. Deze zijn nog onder voorbehoud van co-creatie tijdens. Hou onze agenda in de gaten voor meer gedetailleerde aankondigingen van iedere bijeenkomst.

  • 16 feb – Energietransitie & Transitiepaden Rotterdam & Den Haag
  • 16 maart – Rekenen naar 0 (NOM)
  • 13 april – Rekenen naar 0 (groots mogelijk eerste stap)
  • 25 mei – Psychologie & groepsdynamiek  in besluitvormingsprocessen
  • 14 sept – Beeldkracht: Architecten gezocht!
  • 12 okt – Inspiratie en voorbeelden uit Europa
  • 16 nov – Energietransitie in de praktijk

 

Wie kan er aansluiten?
De transitieopgave binnen de bestaande bouw vraagt om samenwerking tussen veel verschillende partijen. Ben jij een stedebouwkundige, architect, overheidsamtenaar, ondernemer of beheerder die graag meedenkt over de effecten van de energietransitie op de gebouwde omgeving en jou rol in deze maatschappelijke opgave? Meld je dan voor de reeks of voor afzonderlijke bijeenkomsten.

 

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd in deelname? Meld je aan voor de reeks of per bijeenkomst via een mailbericht aan Mimi Slauerhoff (coördinator) of Mark Bal.