nieuws

DRIFT overhandigt het rapport ‘Laveren in Middelland’ aan de burgemeester

5 juli, 2017

 

Afgelopen half jaar was DRIFT betrokken bij het experiment Mooi Mooier Middelland dat draait om co-creatie van bewoners, ondernemers, professionals en ambtenaren ten behoeve van een mooiere wijk. Vandaag heeft onderzoeker Frank van Steenbergen het rapport officieel overhandigt aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, die een cruciale rol gespeeld heeft in het tot stand komen van Mooi Mooier Middelland.

Tegen de achtergrond van een breder veranderingsproces in de lokale democratie en het lokale bestuur van Rotterdam onderzochten we wat co-creatie oplevert in termen van eigenaarschap en verandering in rollen en verantwoordelijkheden van de diverse betrokken. Ook keken we naar de manier waarop Mooi Mooier Middelland bestaande structuren, culturen en werkwijzen weet uit te dagen.

Mooi Mooier Middelland

Naast een uitgebreide beschrijving van de ontstaansgeschiedenis biedt het rapport enerzijds inzicht in de meerwaarde en randvoorwaarden van Mooi Mooier Middelland en anderzijds in de worstelingen van de betrokkenen met co-creatie in de praktijk. Door Mooi Mooier Middelland ontstaat ruimte voor een grotere betrokkenheid en meer gedragen oplossingen voor concrete problemen in de wijk. Tegelijk is duidelijk dat betrokkenen in de praktijk tegen allerlei problemen en uitdagingen aanlopen. Deze zitten in het vinden van een balans tussen overleg, afstemming en netwerkopbouw en concrete actie, resultaten en impact, maar ook in het vinden van een effectieve omgang met bestaande structuren en instituties.

Om de potentie van een lokaal netwerk als Mooi Mooier Middelland beter te benutten en om een effectievere samenwerking met regulier (stedelijk) beleid te krijgen, is het noodzakelijk zowel Mooi Mooier Middelland als platform door te ontwikkelen als om binnen de institutionele context aanpassingen door te voeren.

 

Verder lezen?
Je vindt het rapport ‘Laveren in Middelland. Tussentijdse evaluatie Mooi Mooier Middelland’ met al onze bevindingen hier.