DRIFT en de fossiele industrie

 

Als organisatie wijden we ons aan het versnellen van transities naar rechtvaardige en duurzame samenlevingen. Dat maakt interactie met onduurzame regimes, zoals de fossiele industrie, een precair evenwicht. Daarom dat we onze voorwaarden voor interacties met deze industrie hier expliciet benoemen en ook drie vragen introduceren die we stellen om te ontdekken of connecties echt in het belang zijn van mens en planeet.  

(de rest van dit artikel en het document zijn in het Engels)

Putting this to paper has been challenging and we mean to iterate and adapt this process over years to come. We hope to continue to learn regarding what is or is not a desired interaction. Although we feel that our decision-making in the past has roughly been in line with these conditions and questions, we had never made it explicit before. Publishing this document is also an open invitation to you, our readers and potential critics, to hear what you deem right and effective in accelerating justice and sustainability transitions.

 

Click here to read our decision-making document.