Course

Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie

14 sep, 2021 - 09 nov, 2021

 
Jij: beleidsmedewerker. Je opdracht: maak een ambitieus én praktisch mobiliteitsprogramma voor je regio. Hierbij houd je rekening met lokale/regionale partijen, bestaande initiatieven, én klimaatbeleid. Over duurzame mobiliteit is veel te vinden, maar het proces is onbekend. Deze driedaagse training op 14 september, 12 oktober en 9 november 2021 biedt nieuw perspectief om dit tot een succes te maken.
 
Door omstandigheden gaat deze cursus in het voorjaar 2021 niet door en kun je je nu uitsluitend inschrijven voor de editie die in September 2021 van start gaat. 
 
Als je op regionale schaal werkt aan mobiliteit, kan het zweet je soms uitbreken. Naast de klimaatdoelstellingen moet je rekening houden met bereikbaarheid, grenzen aan de groei in combinatie met bouwopgaven, verdichting van steden, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, gezondheid en mobiliteitsarmoede.
 
Zo’n complexe opgave laat zich niet in een klap (lineair) oplossen. Mobiliteit schreeuwt om nieuw perspectief, want als we doen wat we altijd deden, gaan we krijgen wat we altijd kregen. Daar biedt het wetenschappelijk veld van de transitietheorie uitkomst. In de driedaagse training ‘Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie’ van CROW en DRIFT, dagen we je daarom uit om vanuit transitie-perspectief te kijken naar ontwerp en uitvoering van je regionale mobiliteitsprogramma.

“Duurzame mobiliteit daar is veel over te vinden. Maar het proces is nog onbekend. Daar helpt transitiemanagement bij.”
 
Deelnemer ‘Sturing Geven’ uit 2020

DRIFT introduceert inzichten in transitiekunde, reflexieve monitoring en de mobiliteitstransitie, en CROW biedt kennis over duurzame mobiliteit en mobiliteitsprogramma’s. Maar we gaan veel meer doen dan alleeen zenden. De docenten transformeren al snel tot gespreksmoderator, zodat je met andere deelnemers met gelijksoortige uitdagingen antwoorden gaat vinden op gezamenlijke vragen.  In een mix van interactieve colleges, discussie en verdiepende werkvormen leer je zo sturing te geven aan de regionale mobiliteitstransitie.
 

Een deelnemer van de vorige editie presenteert aan haar mede-cursisten.
 
Recht op je doel(en) af
Dit ga je tijdens deze cursus leren en ontdekken:

  • Je ontwikkelt een kennisbasis in transitiedenken en reflexieve monitoring.
  • Je oefent met enkele praktische tools vanuit reflexieve monitoring, duurzame mobiliteit en ambtenaar 3.0.
  • Je ontwikkelt een reflexieve en lerende houding ten opzichte van je eigen rol en die van uw organisatie, met betrekking tot de regionale mobiliteitsvisies.
  • Je maakt kennis met enkele handreikingen vanuit ambtenaar 3.0 voor het ontwikkelen van de mobiliteitsprogramma’s, zoals waarde gedreven werken en communiceren.
  • Je raakt geïnspireerd door voorbeelden en casestudies uit de mobiliteitstransitie en kunt hierop reflecteren en deze vertalen naar ideeën voor de eigen regionale context.
  • Je leert een breder instrumentarium voor transformatieve interventies toe te passen.
  • Je kunt de basis van reflexieve monitoring en transitiedenken uitleggen aan collega’s.


Vragen die deelnemers in 2020 zoal meenamen naar deze cursus.
 
Routekaart van dag tot dag
De focus van de eerste dag (14 september) ligt op de benadering van mobiliteit (en verandering) vanuit een systeemperspectief. Kennismaking met transitiedenken aan de hand van voorbeelden uit de mobiliteitstransitie. Introductie kennis en tools voor duurzame mobiliteit. Samen verkennen van voorbeelden van lokale/regionale duurzame mobiliteit.
 
Op 12 oktober richten we ons meer op de individuele deelnemers en hun eigen context. Centrale vragen zijn: hoe kan ik vanuit mijn positie komen tot waardengedreven sturing en samenwerking? Hoe geef ik mijn eigen leerproces en dat van mijn programma vorm, om om te kunnen gaan met complexe vraagstukken?
 
Op de laatste trainingsdag op 9 november kijken we van binnen (de beleidscontext van de deelnemers) naar buiten (de omgeving). De ochtend staat in het teken van communicatiestijlen. Op deze dag denken de andere deelnemers en een begeleider van DRIFT mee met hun ervaringen en geleerde lessen, waarna ze kunnen bijsturen.
 
Voor wie?
Deze training is bedoeld voor lokale en regionale beleidsmedewerkers die zich bezighouden met strategische mobiliteitsvraagstukken. De training is geen basiscursus mobiliteit of verkeerskunde, maar richt zich op het vertalen van complexe mobiliteitsopgaven naar een transitiegericht ontwerp en uitvoering van de RMP’s.
 
De kleine lettertjes
• Kosten zijn 2150 EUR, excl. BTW.
• Drie trainingsdagen van 09.30 tot 16.30 uur. Groepsbijeenkomsten zijn met inachtneming van de RIVM-rechtlijnen rondom COVID-19. Livestream mogelijk
• Kosten inclusief lesmateriaal, koffie, thee, lunches, bewijs van deelname.
• Facturatie vindt plaats in de week voorafgaand aan de cursus.
• Annuleren kan kosteloos tot maximaal twee weken voorafgaand aan de eerste trainingsdag.
• Algemene leveringsvoorwaarden CROW.
 
Inschrijven?
Inschrijven doe je via de website van CROW. Daar vind je ook een uitgebreid programma.