Course

Opleiding Transitiemanagement – overzichtspagina

15 nov, 2023 - 20 mrt, 2024

 

Onze langst lopende en populaire opleiding Transitiemanagement heeft al vele deelnemers met uiteenlopende achtergronden voorzien van een stevige basis in de theorie en praktijk van transitiemanagement. Deze opleiding combineert colleges van prominente transitiewetenschappers en praktijk-experts met action-based leren door persoonlijke transitiecasussen, werksessies en discussies. 

 

Inschrijving en informatie per editie

Op deze overzichtspagina verwijzen we je graag naar door naar de verschillende edities van deze opleiding. Klik hieronder op de editie waar je meer over wilt weten of waar je je voor wilt inschrijven:

Over de opleiding algemeen

Meerdere grote maatschappelijke systemen maken een historische kanteling door: het oude voldoet niet meer. Het moet anders, duurzamer. Denk hierbij aan onstuimige ontwikkelingen in finance, energie, gezondheidszorg en ruimtelijke ordening. In de concrete dagelijkse praktijk van ondernemers, organisaties en overheden is het noodzakelijk te reageren en anticiperen op die grote complexe veranderingen.  Centraal in deze opleiding staat de vraag hoe jij en je organisatie actief bij kunnen dragen aan structurele transformatieprocessen richting een duurzame toekomst.

 

Opzet en inhoud

Met de opleiding Transitiemanagement leer je richting te geven aan het verduurzamen van maatschappelijke systemen, sectoren en gebieden. Je past opgedane inzichten en methodes toe op een eigen casus, context en organisatie. Je wordt hierbij begeleid door een persoonlijke reflector vanuit DRIFT. Leren van en met je medecursisten is een integraal en waardevol onderdeel van het hele leertraject. 

 

De volgende cruciale activiteiten komen hierbij aan bod: het maken van een systeemanalyse; het creëren van een transitiearena; de rol van visieontwikkeling; het creëren van nieuwe agenda’s en coalities; het doen van transitie-experimenten; evaluatie en monitoring van het transitieproces.

 

De studielast voor deze opleiding is sterk persoonsgebonden. Houd rekening met een tijdsinvestering van ongeveer 17,5 uur per
opleidingsdag (er zijn geen vrijstellingen). Dit omvat de tijd die nodig is voor het voorbereiden en volgen van het college, het lezen van de literatuur en het werken aan de persoonlijke transitiecasus en eindpresentatie.

 

Resultaten

Na afloop van de opleiding:

  • Heb je een je een stevige kennisbasis ontwikkeld van transitie denken en de aanpak van transitiemanagement. Je maakt het transitieperspectief eigen zowel qua denken als qua doen.
  • Ben je in staat de transitiedynamiek in je eigen sector en/of domein te analyseren en patronen van onduurzaamheid te herkennen.
  • Heb je een reflexieve houding ontwikkeld, waarmee je transitiegericht kan ingrijpen en bijsturen.
  • Ben je beter in staat ruimte te creëren voor fundamentele verandering binnen je eigen organisatie en werkveld.
  • Heb je geoefend met een scala aan participatieve methodes uit de aanpak van Transitiemanagement, waaronder probleemstructurering, visievorming, experimenteren, en reflexieve monitoring.
  • Kan je relevante actoren en (machts)relaties identificeren en nieuwe relaties en samenwerkingsvormen initiëren.
  • Heb je nieuwe inzichten opgedaan over je eigen rol en die van je organisatie.
  • Mits je je casuswerk inlevert, krijg je van de DRIFT Transition Academy een certificaat voor afronding van deze cursus.

 

Voor wie?

De opleiding Transitiemanagement is interessant voor professionals die werken aan duurzame verandering vanuit zeer uiteenlopende sectoren, sociaal ondernemerschap of de (semi)publieke sector. Te denken valt aan programmamanagers, projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers, kwartiermakers en adviseurs die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij transitieopgaven.

Ons onderwijs is gebaseerd op zowel wetenschappelijke theorie als kennis uit de praktijk. Je moet ervoor wetenschappelijke publicaties lezen en bespreken, maar we vereisen geen specifiek opleidingsniveau.

 

Docenten

Tijdens dit leertraject wordt je bijgespijkerd en uitgedaagd door een groep van 10+ ervaren docenten, allen transitie-experts. Per editie kan de samenstelling iets wisselen, maar vaste krachten zijn Prof.dr. Derk Loorbach, hoogleraar socio-economische transities & directeur DRIFT, Prof.dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheidstransities, Dr. Flor Avelino, Hoogleraar Organisaties en Duurzaamheid en Mr.drs. Marjan Minnesma, directeur Urgenda.

 

Kosten

De kosten voor deelname bedragen €6459,50 (vrijgesteld van BTW). Het (online) studiemateriaal ontvang je tijdens de cursus en daar zijn geen verdere kosten aan verbonden.

 

 

Meer informatie

Heb je vragen over deze opleiding? Of ben je geïnteresseerd in een maatwerkvariant van deze of andere onderwijstrajecten? Neem contact op met het Transition Academy team: transitionacademy@drift.eur.nl.

 

Er zijn geen speciale voorwaarden verbonden aan het registreren, zoals kortingen. De opleiding Transitiemanagement leidt niet op tot externe (branche-/staats-) examens en afronding van de cursus biedt geen kwalificatie/bevoegdheid.