Course

Masterclass Versnelling van de Energietransitie

04 nov, 2021 - 03 mrt, 2022

 
Het is in Nederland niet langer de vraag óf de energietransitie er komt, maar hoe we (overheid, bedrijven, non-profits en burgers) daar inhoud aan gaan geven. Wil jij je kennis, inzicht en netwerk vergroten om de energietransitie in jouw professionele omgeving te versnellen richting een duurzame toekomst? Neem deel aan de vijfde editie van de Masterclass Versnelling van de Energietransitie, op locatie!
 
Hoeven we je niet te overtuigen om mee te doen aan de najaarseditie 2021? Meld je dan dan hier aan.
 
Energietransitie-deeltjes versnellen
Welke rollen kunnen overheden, (net)bedrijven en maatschappelijke initiatieven pakken om de energietransitie lokaal te faciliteren? Hoe passen we technologische innovaties toe in duurzame energieconcepten? En hoe ga je om met de onzekerheden die horen bij deze fase van de transitie? Deze en meer vragen komen aan bod in de Masterclass Versnelling van de Energietransitie (MCVET).
 
Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het ontwikkelen van een kritisch en reflexief transitieperspectief. Het transitieperspectief helpt je te onderscheiden welke interventies en strategieën kunnen bijdragen aan versnelling richting een duurzame toekomst en welke juist bijdragen aan behoud en optimalisatie van een niet-duurzame status quo. 
 
Vijf samenhangende uitgangspunten lopen als een de rode draad door deze cursus:

 • Systeem- en probleemanalyse
 • Toekomstvisie
 • Positioneren
 • Activeren
 • Al doende leren

De masterclass wordt georganiseerd en begeleid door Gijs Diercks en Serf Doesborgh, en biedt een keur aan (gast)docenten, waaronder toonaangevende wetenschappers en vernieuwende ondernemers. Er is ruim gelegenheid te reflecteren op uiteenlopende visies en deze te verbinden met je eigen praktijk.
 
Leerdoelen voor de energietransitie

 • Begrijp obstakels en kansen voor verduurzaming van de energievoorziening in een context die groter is dan jouw afdeling, groep of organisatie;
 • Analyseer actuele ontwikkelingen in het energiesysteem vanuit transitieperspectief;
 • Vergroot je kennisbasis van beschikbare technologieën en sociale innovaties, en hoe je deze strategisch kunt implementeren;
 • Krijg meer inzicht in verschillende actoren en rollen in het energiesysteem en de transitie;
 • Vergroot je inzicht in jouw rol in de transitie;
 • Leer strategisch samenwerken, draagvlak creëren, en veelbelovende initiatieven aanjagen;
 • Vergroot je vaardigheden door kennis, theorie en methoden toe te passen op eigen project of vraagstuk;
 • Bouw een lerend netwerk rondom jouw (transitie-)uitdaging.

 
Wie helpen we versnellen?
In het bijzonder is deze masterclass bedoeld voor:

 • Medewerkers van (semi)overheden die bezig zijn met duurzame en eerlijke energie
 • Energiebedrijven en nieuwe energie-ondernemers, waaronder lokale energiecoöperaties
 • Intermediairs, zoals medewerkers van brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en netwerkbedrijven

 
Een corona-proof masterclass
Deze masterclass zal op locatie plaatsvinden. We verwachten dat het in de tweede helft van 2021 en het voorjaar van 2022 voor iedereen mogelijk zal zijn om veilig bij elkaar te komen.
 
Mocht het toch zo lopen dat het voor sommige of alle deelnemers niet verantwoord is om ‘offline’ deze masterclass te volgen, dan hebben wij veel ervaring met het faciliteren van interactieve online colleges en workshops. In dat geval zullen we proberen het programma zo aan te passen dat de bijeenkomsten ook blended (dus met zowel ‘offline’ als ‘online’ deelnemers) kunnen plaatsvinden.
 
MCVET op vijf donderdagen
De masterclass zal plaatsvinden op de volgende donderdagen op locaties door heel Nederland (meer informatie volgt).

 • 4 november 2021
 • 9 december 2021
 • 6 januari 2022
 • 3 februari 2022
 • 3 maart 2022

 
De exacte samenstelling van docenten, locaties en activiteiten wordt in de zomer van 2021 bekendgemaakt. Bij voorgaande edities waren onder andere Marjan Minnesma (Urgenda), Derk Loorbach (DRIFT), Annelies Huygen (UU, TNO) en Gerwin Verschuur (Thermo Bello) betrokken.
 
Versnel je eigen energietransitie-casus
Voor jou als deelnemer is een belangrijke rol weggelegd in het ontwikkelen en delen van kennis. Dit doe je onder andere met het (door)ontwikkelen van je eigen casus of vraagstuk vanuit transitiekundig perspectief. De Masterclass is er op gericht om de netwerken van deelnemers te verbreden en te verdiepen, zodat je hier ook na de cursus van profiteert.
 
Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 3229 ex BTW. Bij succesvolle deelname ontvang je aan het einde van de masterclass een certificaat van DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 
Inschrijven & meer informatie
>>> Inschrijven gaat via dit formulier <<<
 
Heb je verdere vragen, neem dan contact op met Serf Doesborgh.