Course

Masterclass Versnelling van de Energietransitie

31 aug, 2020 - 01 dec, 2020

 
De Masterclass Versnelling van de Energietransitie 2020 zit helaas vol! Via dit formulier kan je je aanmelden voor de wachtlijst en je interesse kenbaar maken voor een volgende editie. 
 

Het is in Nederland niet langer de vraag óf de energietransitie er komt, maar hoe we daar inhoud aan gaan gegeven. Wil jij je kennis, inzicht en netwerk vergroten om de energietransitie in jouw professionele omgeving te versnellen richting een duurzame toekomst? Neem deel aan de vierde editie van onze 5 daagse Masterclass Versnelling van de Energietransitie.
 

Welke rollen kunnen overheden, (net)bedrijven en maatschappelijke initiatieven pakken om de energietransitie lokaal te faciliteren? Hoe navigeer je tussen de veelheid aan technologische innovaties en nieuwe kennis? Wat voor sturing is er mogelijk en hoe ga je om met de onzekerheden die horen bij deze fase van de transitie? Deze en meer vragen komen aan bod in deze 5 daagse Masterclass.
 

Transitiedenken
Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het ontwikkelen van een kritisch en reflexief transitieperspectief. Het transitieperspectief stelt op scherp welke interventies en strategieën de potentie hebben om bij te dragen aan versnelling richting een duurzame toekomst en welke daarentegen bijdragen aan behoud en optimalisatie van een onduurzame status quo.
 

Leerdoelen

 • Analyseer en doorgrond actuele ontwikkelingen in het energiesysteem vanuit transitieperspectief
 • Begrijp obstakels en kansen voor fundamentele verandering van sociale, politieke en institutionele aard
 • Vergroot je kennisbasis van beschikbare technologieën & strategische implementatie
 • Krijg inzicht in de uitdagingen en oplossingen van diverse spelers
 • Leer draagvlak te creëren en initiatief te stimuleren voor transitie
 • Pas opgedane kennis en inzichten toe op eigen energietransitieproject of vraagstuk
 • Bouw een lerend netwerk rondom jouw transitie-uitdaging.

 
Voor wie?
De Masterclass Energietransitie is een meerdaagse training verspreid over 5 maanden, voor mensen die werken aan een ander, duurzamer energiesysteem. In het bijzonder is deze masterclass bedoeld voor:

 • Medewerkers van (semi)overheden die hun rol willen vormgeven in het ontwikkelen van duurzame energie en/of ondersteuning willen bieden aan de vragen vanuit de samenleving
 • Energiebedrijven en nieuwe energie-ondernemers, waaronder lokale energiecoöperaties
 • Intermediairs, zoals medewerkers van brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en netwerkbedrijven

 
Programma 
De Masterclass bestaat uit vijf georganiseerde leerdagen waarvan de eerste en tweede lesdag aaneensluitend zullen plaatsvinden op een mooie locatie inclusief diner en overnachting. De overige dagen vinden plaats van 9.30 – 16.30 uur op verschillende, centrale locaties in het land. Tussen dag 3 en dag 4 wordt er een samenwerkmiddag georganiseerd waarbij deelnemers in groepjes aan hun casussen werken gevolgd door een online meet-up met de hele groep. Deze middag is een integraal onderdeel van het leerproces.  De Masterclass biedt een keur aan (gast)docenten, waaronder toonaangevende wetenschappers en vernieuwende ondernemers. Matthijs Hisschemöller is de hoofddocent vanuit DRIFT en zal bij elke lesdag aanwezig zijn. Er is ruime gelegenheid te reflecteren op uiteenlopende visies en deze te verbinden met je eigen praktijk. 
 

Dag 1 – maandag 31 Augustus 2020
Introductie in Transitiekunde en de Energietransitie.
Locatie: Landgoed Zonheuvel, Doorn incl diner en overnachting
Met o.a. bijdragen van Prof.dr.ir. Jan Rotmans & dr.Matthijs Hisschemöller, DRIFT
 
Dag 2 – dinsdag 1 september 2020
Sturing in de energietransitie
Locatie: Landgoed Zonheuvel, Doorn
Met o.a. een bijdrage van
dr. Derk Loorbach en Sem Oxenaar, DRIFT
 
Dag 3 –  dinsdag 22 september 2020
Nieuwe kennis in de energietransitie: de gebouwde omgeving
Locatie: De Tempel, Den Haag
Met o.a. een bijdrage van dr.
Matthijs Hisschemoller, Sabine Jansen, TU Delft
 
Samenwerkmiddag  –  21 april 2020 
Op locatie in groepjes aan casusopdracht werken & online meet-up
 
Dag 4 – dinsdag 27 Oct 2020
Nieuwe actoren & coalities in de energietransitie
De UniePlaza,  Locatie Culemborg
Met o.a.  bijdragen van Anne Marieke Schwencke & Gerwin Verschuur, ThermoBello
 
Dag 5 – dinsdag 1 Dec 2020
Versnelling van de Energietransitie 
Locatie: UcO, Utrecht
Met o.a. een bijdrage van mr. drs. Marjan Minnesma MBA, Urgenda (o.v.)
 

Opzet
Vijf samenhangende uitgangspunten vormen de rode draad van de cursus:

 • Systeem- en probleemanalyse: Welke grote veranderingen voltrekken zich momenteel in het energiesysteem? Hoe laten deze veranderingen zich duiden?
 • Toekomstvisie: Hoe ziet een duurzaam energiesysteem voor Nederland er uit? Welke alternatieven bestaan er voor de vraag naar warmte, elektriciteit en transport in de verschillende sectoren? Wat betekent decentralisering van het energiesysteem?
 • Positioneren: Welke rol kunnen overheden, (net)bedrijven en maatschappelijke initiatieven voor zich zelf kiezen om de energietransitie lokaal te faciliteren? Welke randvoorwaarden en dilemma´s doen zich hierbij voor?
 • Activeren: Hoe creëer je draagvlak voor energietransitieprojecten en hoe stimuleer je al bestaand maatschappelijk initiatief? Hoe communiceren overheden en maatschappelijke partijen hun keuzes naar doelgroepen, de media en het brede publiek?
 • Al doende leren: De transitie is een continu leerproces. Hoe kunnen geleerde lessen geborgd worden en hoe zorg je dat je flexibel en adaptief te werk gaat?

 
Voor jou als deelnemer is een belangrijke rol weggelegd in het ontwikkelen en delen van kennis. Dit doe je onder andere met het (door)ontwikkelen van je eigen casus of vraagstuk vanuit transitiekundig perspectief. De Masterclass is er op gericht om de netwerken van deelnemers te verbreden en te verdiepen, zodat je hier ook na de cursus van profiteert.
 

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 3229 ex BTW, inclusief diner en hotelovernachting tijdens de kick-off van de masterclass. Bij succesvolle deelname ontvang je aan het einde van de masterclass een certificaat van DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam.
 

Geïnteresseerd?
Neem voor meer informatie contact op met Marijke de Pous.
 

Wildcard
DRIFT’s Transition Academy heeft als doel mensen met verschillende achtergronden te verbinden en te betrekken. Wij geloven dat diversiteit de transitie naar een duurzame samenleving mogelijk maakt en versnelt. Het kwalitatieve transitieonderwijs dat wij bieden gaat echter gepaard met een prijs die voor sommigen minder toegankelijk is. Om deelname voor iedereen bereikbaar te maken, geven wij twee WildCards weg t.w.v. €3.229,-, waarmee twee voorlopers zonder kosten kunnen deelnemen aan de Masterclass Versnelling van de Energietransitie. In voorgaande jaren kwamen Wildcard-winnaars onder meer uit lokale energiecoöperaties en duurzame start-ups. De aanmelding voor de WildCards 2020 is helaas gesloten.