Course

Masterclass Versnelling van de Energietransitie 2018

06 feb, 2018 - 12 jun, 2018

In februari 2018 starten we met de derde editie van de vijfdaagse masterclass Versnelling van de Energietransitie: een postacademische leergang voor mensen die werken aan een ander, duurzamer energiesysteem.  In deze masterclass ontwikkel je vanuit transitiedenken meer inzicht in de actuele uitdagingen van het huidige energiesysteem. De opgedane kennis, de uitbreiding van je netwerk en praktijkgerichte intervisiesessies helpen een nieuwe strategische impuls te geven aan je eigen werk.
 
Update: De Masterclass Versnelling van de Energietransitie is van start gegaan met een volle groep! Ben je geïnteresseerd om aan de editie van 2019 deel te nemen? Laat dan je contactgegevens achter via dit formulier. Wij zullen je dan begin september de nieuwe data sturen. Heb je vragen? Neem contact op via transitionacademy@drift.eur.nl. 
 
Klimaatverandering, geopolitieke spanningen en aardbevingen in Groningen zorgen in Nederland voor een steeds luidere roep om een duurzaam energiesysteem. Helaas zijn we geen koploper als het gaat om de omslag naar een duurzaam energiesysteem. Toch zijn er signalen dat ook in Nederland de energietransitie op gang komt. Nieuwe spelers eisen een rol op in de energievoorziening en het energiesysteem decentraliseert.
 
Hoe de transitie richting een duurzame energiesysteem zal verlopen staat niet in steen gebeiteld. Op de middellange termijn is het daarom voor alle partijen – nieuw en oud – belangrijk om inzicht, flexibiliteit en veerkracht te ontwikkelen om met onzekerheden om te kunnen gaan. Deze Masterclass gaat in op die ambitie.
 
Voor wie?
De Masterclass Energietransitie is een meerdaagse training verspreid over 5 maanden, bedoeld voor mensen die (willen) werken aan een ander, duurzamer energiesysteem. In het bijzonder is deze masterclass bedoeld voor:

 • Medewerkers van (semi)overheden die hun rol willen vormgeven in het ontwikkelen van duurzame energie en/of ondersteuning willen bieden aan de vragen vanuit de samenleving
 • Energiebedrijven en nieuwe energie-ondernemers, waaronder lokale energiecoöperaties
 • Intermediairs, zoals medewerkers van brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en netwerkbedrijven

 
Data 
De Masterclass bestaat uit vijf georganiseerde leerdagen van 9.30 – 17 uur en een (facultatief) terugkommoment. De masterclass gaat van start op dinsdag 6 februari 2018. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 6 maart, 27 maart en 17 april. De slotdag is op 12 juni 2018. De masterclass vindt plaats op 5 verschillende, centrale locaties in het land.
 
Programma (onder voorbehoud van kleine wijzigingen)
 
Dag 1 – dinsdag 6 februari
Introductie in Transitiekunde en de Energietransitie.
Docenten: prof. dr. Jan Rotmans, Rick Bosman MSc en dr. Matthijs Hisschemöller (DRIFT).
Locatie: Amsterdam.
 
Dag 2 – dinsdag 6 maart
De rol van kennis in de energietransitie: opties voor de gebouwde omgeving.
Docenten: Jan Willem van der Groep (ARXLabs, Factor Zero en Challenge the Future), Maya van Steenbergen (Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, Van Gas Los), Matthijs Hisschemöller en Ilonka Marselis (DRIFT).
Locatie: TNO Delft
 
Dag 3 – dinsdag 27 maart
Perspectief van de bottom-up energiebeweging
Docenten: Anne-Marieke Schwencke (AS I-Research) en Dirkjan Vansintjan (RESCOOP).
Locatie: UniePlaza Culemborg, met rondleiding bij ThermoBello.
 
Dag 4 – dinsdag 17 april
Samenwerking in de energietransitie
Docenten: prof. dr. Derk Loorbach (DRIFT), Pallas Agterberg (Alliander) en Hans Coenen (Gasunie).
Locatie: Groningen of Zwolle
 
Dag 5 – dinsdag 12 juni
Versnelling van de Energietransitie
Slotdag met verschillende docenten zoals Marjan Minnesma (Urgenda), de certificaatuitreiking en een borrel.
Locatie: Blue City Rotterdam.
 
Leerdoelen

 • Analyseer en doorgrond actuele ontwikkelingen in het energiesysteem
 • Krijg inzicht in de uitdagingen en oplossingen en in de rol van diverse spelers
 • Vergroot je kennisbasis van beschikbare technologieën & strategische implementatie
 • Begrijp obstakels en kansen van sociale, politieke en institutionele aard
 • Leer draagvlak te creëren en initiatief te stimuleren voor transitie
 • Pas opgedane kennis en inzichten toe op eigen energietransitieproject of vraagstuk
 • Bouw een lerend netwerk rondom jouw transitie-uitdaging.

 
Opzet
De Masterclass biedt een keur aan (gast)docenten, waaronder toonaangevende wetenschappers en vernieuwende ondernemers. Er is ruime gelegenheid te reflecteren op uiteenlopende visies en deze te verbinden met je eigen praktijk. Vijf samenhangende uitgangspunten vormen de rode draad van de cursus:

 • Systeem- en probleemanalyse: Welke grote veranderingen voltrekken zich momenteel in het energiesysteem? Hoe laten deze veranderingen zich duiden?
 • Toekomstvisie: Hoe ziet een duurzaam energiesysteem voor Nederland er uit? Welke alternatieven bestaan er voor de vraag naar warmte, elektriciteit en transport in de verschillende sectoren? Wat betekent decentralisering van het energiesysteem?
 • Positioneren: Welke rol kunnen overheden, (net)bedrijven en maatschappelijke initiatieven voor zich zelf kiezen om de energietransitie lokaal te faciliteren? Welke randvoorwaarden en dilemma´s doen zich hierbij voor?
 • Activeren: Hoe creëer je draagvlak voor energietransitieprojecten en hoe stimuleer je al bestaand maatschappelijk initiatief? Hoe communiceren overheden en maatschappelijke partijen hun keuzes naar doelgroepen, de media en het brede publiek?
 • Al doende leren: De transitie is een continu leerproces. Hoe kunnen geleerde lessen geborgd worden?

 
Voor jou als deelnemer is een belangrijke rol weggelegd in het ontwikkelen en delen van kennis. Dit doe je onder andere met het (door)ontwikkelen van je eigen casus of vraagstuk vanuit transitiekundig perspectief. De Masterclass is er op gericht om de netwerken van deelnemers te verbreden en te verdiepen, zodat je hier ook na de cursus van profiteert.
 
Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 2950 ex BTW. Aan het einde van de masterclass Versnelling van de Energietransitie ontvangen de deelnemers een certificaat van DRIFT.
 
Geïnteresseerd?
De Masterclass Versnelling van de Energietransitie zit helaas vol! Ben je geïnteresseerd om op de wachtlijst te komen? Neem contact met ons op via transitionacademy@drift.eur.nl en vermeld Wachtlijst Masterclass VET als onderwerp of neem contact op met MarieCécile Schouwenaar voor meer informatie. Bekijk ook deze blog waarin Nienke Bloksma, deelnemer aan de Masterclass in 2016, vertelt over haar ervaringen.