cursus

Masterclass (NL) Transitie Management

11 sep, 2019 - 29 jan, 2020

 
Onze langstlopende en populaire opleiding Transition Management biedt deelnemers een stevige basis in de theorie en praktijk van transitiemanagement. Deze opleiding, die in samenwerking met Erasmus Academie is ontwikkeld en wordt georganiseerd, combineert lezingen van vooraanstaande transitiewetenschappers en praktijkprofessionals met actiegericht leren door de ontwikkeling van persoonlijke transitie-cases, werksessies en discussies. De opleiding wordt sinds 2014 twee keer per jaar georganiseerd. De eerstvolgende editie start op 11 September 2019.
 
Meerdere grote maatschappelijke systemen maken momenteel een historische kanteling: het oude voldoet niet meer. Het moet anders, duurzamer. Denk aan de ontwikkelingen in geldsystemen, energie, gezond­heidszorg en ruimtelijke ordening. In de concrete dagelijkse praktijk van jouw organisatie dien je op dit soort complexe veranderingsprocessen te kunnen reageren.
 
Deze masterclass slaat een brug tussen grootschalige veranderingsprocessen en de rol die jij binnen je organisatie of eigen praktijk hierin kan spelen. Met transitiemanagement leer je richting te geven aan het verduurzamen van maatschappelijke systemen: sectoren, gebieden en de rol van organisaties, zowel intern als in samen­spel met de bredere context.

Waarschuwing: ondermijnt vastgeroeste zekerheden, ingesleten routines en gebaande paden. Ongeschikt voor wie wil doorgaan op de oude voet. Warm aanbevolen voor wie slim en actief wil bijdragen aan de duurzame transitie waar onze planeet naar snakt.‘ Herman–Jan Stroes, organisatiepsycholoog en transystor.

Opzet en inhoud
Deze opleiding bestaat uit vijftien modules verspreid over acht dagen. Door een combinatie van inhoud en proces (denken en doen) leer je hoe je structurele transforma­tieprocessen begeleidt voor een duurzame toekomst.
 
De volgende cruciale activiteiten komen hierbij aan bod:

 • het maken van een systeemanalyse;
 • het creëren van een transitiearena;
 • de rol van visieontwikkeling;
 • het creëren van nieuwe agenda’s en coalities;
 • het doen van transitie-experimenten;
 • evaluatie en monitoring van het transitieproces.

 
Resultaten.
Na deelname aan de opleiding Transitiemanagement heb je de volgende resultaten geboekt:

 • Je maakt je het transitieperspectief eigen zowel qua denken als qua doen;
 • Je realiseert verdiepende kennis door interactieve colleges, inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en reflectie op onderzochte casestudies uit binnen- en buitenland;
 • Je verbreedt je kennis doordat je leert van geslaagde praktijkvoorbeelden en je hoort hoe transities ook op andere plekken
  en in andere domeinen worden aangepakt;
 • Je past alle opgedane inzichten toe op de eigen casus, context
  en organisatie. Universitair docenten begeleiden je in deze
  vertaalslag naar je eigen praktijk;
 • Je ontvangt tijdens de intervisie sessies constructieve kritische feedback van docenten en deelnemers;
 • Je ontwikkelt (door de koppeling van theorie aan verschillende actuele vraagstukken uit eigen praktijk) een reflexieve houding en nieuwe handelingsperspectieven.

 
Datums
De opleiding Transitiemanagement vindt plaats op de volgende woensdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur:

 • 11 september 2019
 • 25 september 2019
 • 9 oktober 2019
 • 30 oktober 2019
 • 20 november 2019
 • 11 december 2019
 • 8 januari 2020
 • 29 januari 2020

 
Doelgroep
De opleiding Transitiemanagement is interessant voor professionals die werken aan duurzame verandering vanuit zeer uiteenlopende sectoren, sociaal ondernemerschap of de (semi)publieke sector. Te denken valt aan programmamanagers, projectleiders, ondernemers, beleidsmedewerkers, kartiermakers en adviseurs die in hun dagelijkse praktijk betrokken zijn bij transitieopgaven.
 
Docenten

 
Meer informatie & aanmelding
Interesse? Kijk voor meer informatie en inschrijving op de website van de Erasmus Academie of download direct de brochure. Heb je vragen? Neem contact op met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen van de Erasmus Academie.
 
Ben je geinteresseerd in een maatwerkvariant van de opleiding of zoek je informatie en advies over andere masterclasses van DRIFT Transition Academy? Bekijk de Engelstalige opleiding Societal Transitions (start in mei 2019) of neem contact op met Marijke de Pous.