Course

Masterclass Reflexief Monitoren

11 nov, 2021 - 27 jan, 2022

 
De masterclass Reflexief Monitoren geeft je concrete handvatten, specifiek gericht op leren en bijsturen in transitievraagstukken – voor alle transitionals die hun kennis en competenties op het gebied van monitoring willen vergroten.
 
Of je je nu bezig houdt met dynamische ketensamenwerking, fundamentele veranderingen in het sociaal domein, de omgevingswet of de energietransitie: steeds meer organisaties en gemeenten staan voor complexe maatschappelijke opgaven, die vragen om andere manieren van (samen)werken, sturen en organiseren, én andere manieren van monitoren.
 
Omdat je in transitie-opgaven altijd te maken hebt metonverwachte obstakels en kansen, wordt vaak pas tijdens het proces duidelijk wat écht belangrijk is. Dat maakt het lastig om op voorhand te bepalen wat en hoe gemonitord moet worden.
 
Bij reflexieve monitoring ligt het accent daarom op leren en bijsturen, gericht op structurele verandering. De meeste benaderingen voor monitoring gaan uit van meten en afrekenen, maar dat staat haaks op wat we weten over sociaal-maatschappelijke transities, die volzitten met onzekerheid en controverse.
 
De resultaten in het kort
Deze masterclass biedt concrete handvatten voor monitoring gebaseerd op leren en bijsturen, specifiek gericht op transitievraagstukken. Je maakt nader kennis met de tools en de aanpak van reflexieve monitoring.
 
Na deelname aan de masterclass:

  • Heb je kennis van verschillende vormen en instrumenten van reflexieve monitoring;
  • Beoordeel je zelf in hoeverre de aanpak van reflexief monitoren toepasbaar is;
  • Kun je gericht kiezen welke monitoringstechnieken en -methoden passen bij een specifieke transitiecasus;
  • Heb je praktijkervaring met het toepassen van één van de monitoringstechnieken en –methoden binnen je eigen context

 
Data
De masterclass vindt plaats op de volgende data:

  • Donderdag 11 november 2021 (dag 1)
  • Donderdag 2 december 2021 (dag 2)
  • Donderdag 27 januari 2022 (dag 3) Intervisie in kleine groepen – ochtend (09:30 uur – 13:00 uur) of middag (14:00 uur – 17:30 uur)

 
Doelgroep
Deze masterclass is specifiek ontwikkeld voor mensen die zich bezighouden met transitieopgaven en hun kennis en competenties willen vergroten op het gebied van leren en monitoring.
 
Ben je op zoek naar innovatieve inzichten en methoden voor het monitoren van een transitiegericht project, experiment, programma of beleid en wil je er meteen mee aan de slag?

Of verdiep je graag jouw theoretische kennis over transities en wil je deze kennis relevant maken voor actuele monitoringsuitdagingen en leerprocessen in je werk?

Meld je dan aan voor deze module.
 
Docenten
Erasmus Academie organiseert de opleiding Reflexief Monitoren in samenwerking met DRIFT, Erasmus Universiteit Rotterdam en Barbara van Mierlo, Wageningen University & Research.
 
PJ Beers is senior onderzoeker, docent en adviseur bij DRIFT en Lector aan de HAS Hogeschool op het gebied van duurzame businessmodellen voor de landbouw. Hij is expert op het gebied van leren en monitoring in transities. Hij heeft veel praktijkervaring in het bestuderen, faciliteren en reflexief monitoren van (agrarische) innovatieprocessen en lerende netwerken.
 
Barbara van Mierlo is Universitair Hoofddocent, werkzaam als socioloog bij de Kennis-, Technologie- en Innovatiegroep van Wageningen University. Ze bestudeert processen van transformatieve, systemische verandering naar duurzaamheid en hun kruising met dagelijkse sociale praktijken en heeft de methodologie van Reflexive Monitoring in Action (RMA) ontwikkeld, die een brede internationale acceptatie heeft in onder meer duurzame landbouw, beheer van natuurlijke hulpbronnen, duurzame energie en gezondheid.
 
Studiebelasting
Ter voorbereiding van de lesdagen krijg je lees- en andere opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten en na de twee lesdagen door ga je aan de slag met een eigen monitoringscasus. Je leert deze casus in een transitiekundig kader te plaatsen om te kijken welke vorm van reflexieve monitoring het beste past. Onder begeleiding van de docenten word je uitgedaagd om te oefenen met ten minste één methode of techniek voor reflexieve monitoring. Na de tweede cursusdag ga je zelf verder aan de slag. In de afsluitende derde intervisie bijeenkomst bespreek je met een kleine groep medecursisten je ervaringen met als doel om je monitoringsaanpak nog verder te verbeteren en ook anderen te helpen bij hun aanpak.
 
Meer informatie
De investering bedraagt € 2450,- (ex. btw). Alumni van de Erasmus Academie en de DRIFT Transition Academy ontvangen 10% korting en betalen een speciaal tarief van€ 2.205,- (ex. btw). Inbegrepen zijn catering/lunch, (digitaal) cursusmateriaal en parkeren.
 
Bekijk onze brochure voor meer informatie. Voor vragen kan je contact opnemen met Mariëlle Elenbaas, Adviseur opleidingen bij de Erasmus Academie.
 
Inschrijven?
>>> Meld je direct aan via de website van de Erasmus Academie <<<