Course

Fondsen in transities

02 nov, 2021

 
Veel van de maatschappelijke problemen waar fondsen aan werken zijn complex en systemisch van aard. Denk aan armoede, de vervuiling van onze leefomgeving, voedselverspilling en eenzaamheid. Ze vergen fundamentele verandering op de lange termijn en dat heeft consequenties voor de manier waarop fondsen problemen adresseren. Hoe bepaal je welke investeringen bijdragen aan transities richting een duurzame en inclusieve toekomst en welke niet? En wat betekent dit voor jouw rol als fonds en investeerder?
 
Voor wie verder wil met deze vraagstukken biedt DRIFT in samenwerking met Beter Geven nu de eendaagse cursus ‘Fondsen in Transities’ aan. In dit programma dagen we fondsen uit hun rol opnieuw te bezien vanuit transitie-perspectief en stellen we ze in staat hun transformatieve ambities (verder) in de praktijk te brengen. Inschrijven kan nu!
 
Na afloop van deze dag…

 • Weet je de basisprincipes van het transitieperspectief en transitiemanagement.
 • Kun je met behulp van twee tools de transitie(s) waarin je werkt duiden.
 • Heb je voorbeelden van hoe andere fondsen aan de slag zijn gegaan met hun transitieopgave en waar hun vraagstukken liggen.
 • Heb je handvatten om zelf aan de slag te gaan, opgedane inzichten en methodes toegepast op een casus.
 • Heb je een netwerk met gelijkgezinde vernieuwers uit de fondsenwereld opgebouwd/uitgebouwd.

 
Think-Act-Change brengt je verder
Deze cursus werkt volgens de leerfilosofie van het TAC-principe: Think-Act-Change.

 • Think / Systeemperspectief – Inzicht in complexe maatschappelijke opgaves, lange termijndynamiek en de rol van fondsen
 • Act / Handelingsperspectief – Verfrissend perspectief op eigen rol en inzicht in hoe je transformatief kunt investeren en aanjagen
 • Change / Toepassing op eigen leervraag en casus, leidend tot je eigen transitieaanpak en strategie komt, met coaching en feedback van reflectoren tussen de cursusdagen

 
Voor wie verandering op lange termijn wil
De masterclass is interessant voor vernieuwers in de fondsenwereld die op zoek zijn naar kennis en handvatten om buiten de gebaande paden bij te dragen aan verandering op lange termijn, zoals directeuren, bestuurders, beleidsmedewerkers van sociale fondsen, bedrijfsfondsen en (senior-)adviseurs van fondsen die zich richten op armoedebestrijding, duurzaamheid, voeding, circulaire economie, etc. Ook bestuurders, managers en (senior-)adviseurs van goede doelen zijn welkom. De groep bestaat uit minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers.
 

“Juist vanwege onze transitiegerichte oriëntatie zijn wij in staat niet mee te gaan met de waan van de dag. Onze lange-termijnvisie biedt ons houvast en richting in deze roerige tijden.” – Steve Elbers, Stichting DOEN

 
picture of man making a frame with his hands
 
Alles in een dag – programma en docenten
Na een kennismaking van de aanwezigen maken we een lange-termijnstart. Prof. dr. Derk Loorbach (DRIFT) geeft een interactief college over transitie- en systeemdenken & het handelings-perspectief van transitiemanagement. We doen oefeningen aan de hand van twee transitietools: hoe identificeren we de maatschappelijke veranderdynamiek, hoe verbinden fondsen zich hier mee?
 
Na de lunch gaan we het opgedane transitieperspectief verder toepassen aan de hand van transitieverhalen (én uitdagingen) uit de praktijk van Wim Post (Noaber) en Steve Elbers (Stichting DOEN), onder begeleiding van Igno Notermans (DRIFT).  Je bekijkt waar je staat in de transitie en gaat ook zelf aan de slag om de kennis meteen toe te passen. We sluiten af met een borrel.
 
Zie voor meer informatie de volledige brochure.
 
Praktisch

 • Dinsdag 2 november
 • 09:00-18:00 uur
 • Het programma zal fysiek plaatsvinden op een centrale locatie, goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • We volgen de dan geldende coronaregels en RIVM-richtlijnen strikt op.
 • Tijdsinvestering is 1,5 dag per deelnemer, inclusief een voorbereidende opdracht en een vragenuur na afloop.
 • Kosten bedragen € 749 excl. BTW per deelnemer. Inclusief koffie/thee, lunch en borrel.

>>> Je kunt je hier inschrijven <<<
 
 
Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Beter Geven, het grootste onafhankelijke adviesbureau in Nederland op het gebied van filantropieadvies. Het bureau stelt vermogensfondsen, bedrijfsfondsen, familiefondsen en goede doelen in staat zo impactvol mogelijk te geven om zo hun eigen missie of droom te vervullen. Daarvoor biedt Beter Geven inspiratie, advies, ondersteuning en kennis & kunde. Zo draagt het bureau bij aan de verbetering van het geefklimaat en aan vergroting van de impact van filantropie. Meer informatie vind je op hun website.