Course

Fondsen in transities

16 sep, 2021 - 04 nov, 2021

 
Veel van de maatschappelijke problemen waar fondsen aan werken zijn complex en systemisch van aard. Denk aan armoede, de vervuiling van onze leefomgeving, voedselverspilling en eenzaamheid. Ze vergen fundamentele verandering op de lange termijn en dat heeft consequenties voor de manier waarop fondsen problemen adresseren. Hoe bepaal je welke investeringen bijdragen aan transities richting een duurzame en inclusieve toekomst en welke niet? En wat betekent dit voor jouw rol als fonds en investeerder?
 
Voor wie verder wil met deze vraagstukken biedt DRIFT in samenwerking met Beter Geven nu de vierdaagse cursus ‘Fondsen in Transities’ aan. In dit programma word jij, ambitieuze vernieuwer in de fondsenwereld, uitgedaagd een andere rol aan te nemen aan de hand van transitieperspectief en ga je aan de slag met duurzame en inclusieve transformatie. Inschrijven kan nu!
 
Nieuwe data (februari 2021)
Deze cursus zou oorspronkelijk in maart 2021 van start gaan, maar door omstandigheden verplaatsen we de cursus naar het najaar. 

 
Het transitieperspectief, het veld & jij
In deze cursus ga je met gelijkgestemden aan de slag met de theorie en praktijk van transitiemanagement, neem je samen de kansen en barrières voor verandering onder de loep en ontdek je een aantal gerichte handvatten en gereedschappen die je gaat toepassen op je eigen casus. Fondsen uit binnen- en buitenland en mensen uit het veld bieden daarbij de nodige inspiratie door hun ervaringen te delen.
 

“Juist vanwege onze transitiegerichte oriëntatie zijn wij in staat niet mee te gaan met de waan van de dag. Onze lange-termijnvisie biedt ons houvast en richting in deze roerige tijden.” – Steve Elbers, Stichting DOEN

 
Het transitieperspectief biedt grip op de complexiteit van maatschappelijke systemen en op hun veranderdynamiek. Het stelt op scherp welke strategie en interventies de potentie hebben bij te dragen aan een duurzame toekomst en welke daarentegen onbedoeld bijdragen aan het behoud van een onduurzame status quo.
 
Think-Act-Change brengt je verder
Deze cursus werkt volgens de leerfilosofie van het TAC-principe: Think-Act-Change.

  • Think / Systeemperspectief – Inzicht in complexe maatschappelijke opgaves, lange termijndynamiek en de rol van fondsen
  • Act / Handelingsperspectief – Verfrissend perspectief op eigen rol en inzicht in hoe je transformatief kunt investeren en aanjagen
  • Change / Toepassing op eigen leervraag en casus, leidend tot je eigen transitieaanpak en strategie komt, met coaching en feedback van reflectoren tussen de cursusdagen

 
Na afloop van de opleiding…

  • … beheers je het transitieperspectief, in het algemeen en binnen de filantropie in het bijzonder
  • … heb je inzicht in jouw ambities, wat ze betekenen voor jouw organisatie en hoe je ze daar kunt laten landen
  • … kun je relevante actoren en machtsrelaties identificeren
  • … ben je in staat om nieuwe vormen van samenwerking te initiëren
  • … heb je handvatten en gereedschap om zelf aan de slag te gaan

 
Voor wie verandering op lange termijn wil
Deze cursus is voor ambitieuze vernieuwers in de fondsenwereld die willen bijdragen aan verandering op lange termijn, maar nog niet precies weten hoe. Het programma is uitermate geschikt voor directeuren, bestuurders, beleidsmedewerkers van sociale fondsen, bedrijfsfondsen en (senior-)adviseurs van fondsen die zich richten op armoedebestrijding, duurzaamheid, voeding, circulaire economie, etc. Ook bestuurders, managers en (senior-)adviseurs van goede doelen zijn welkom. De groep bestaat uit minimaal 14 en maximaal 24 deelnemers.
 
picture of man making a frame with his hands
 
Vier transformatieve dagen
De cursus vindt plaats in de periode maart-april 2021 op mooie centraal gelegen locaties. Inhoudelijk wordt de cursus begeleid door een kerndocent vanuit DRIFT met inbreng van toonaangevende wetenschappers, praktijkdeskundigen en inspirerende koplopers:

Dag 1 – Donderdag 16 september 2021 Een lange termijn start. Hoe identificeren we de maatschappelijke veranderdynamiek, hoe verbinden fondsen zich hier mee, hoe valt er te sturen en te gidsen? Met o.a. Prof. dr. Derk Loorbach (DRIFT) & Wim Post (Noaber Foundation).
   
Dag 2 – Donderdag 30 september 2021 Transitieperspectief toepassen. Waar ligt de macht voor verandering, wat zijn de relevante actoren en wat is mijn/onze rol als fonds in de transitie? Met o.a. Marieke Verhagen (DRIFT).
   
Dag 3 – Donderdag 14 oktober 2021 Verbinden van context en doel.  Hoe monitoren en evalueren we onze impact op zowel project-als systeemniveau? Met o.a. dr. PJ Beers (DRIFT) en Steve Elbers (Stichting DOEN).
   
Dag 4 – Donderdag 4 november 2021 Samen transformatief werken. Pitches van de casussen van alle deelnemers, reflectie en intervisie op ieders transitieaanpak. Met o.a. Igno Notermans (DRIFT).

 
Zie voor meer informatie de volledige brochure.
 
Duur, kosten, en inschrijving
De tijdsinvestering zal in totaal 5-6 dagen zijn: 4 volle cursusdagen en 2 tot 4 uur voorbereiding per cursusdag. Kosten bedragen € 2.995 excl. BTW per deelnemer.
 
>>> Je kunt je hier inschrijven <<<
 
 
Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Beter Geven, het grootste onafhankelijke adviesbureau in Nederland op het gebied van filantropieadvies. Het bureau stelt vermogensfondsen, bedrijfsfondsen, familiefondsen en goede doelen in staat zo impactvol mogelijk te geven om zo hun eigen missie of droom te vervullen. Daarvoor biedt Beter Geven inspiratie, advies, ondersteuning en kennis & kunde. Zo draagt het bureau bij aan de verbetering van het geefklimaat en aan vergroting van de impact van filantropie. Meer informatie vind je op hun website.