Onze samenleving is ingrijpend aan het veranderen. Dat gaat gepaard met chaos, onzekerheid en weerstand -ontwikkelingen die de nodige gevolgen kunnen hebben voor organisaties. DRIFT helpt organisaties meer grip te verkrijgen in transities naar een duurzame samenleving. We brengen de kansen voor fundamentele vernieuwing aan het licht en zetten in op sociale, economische en ecologische waardecreatie.

 

Oude organisatiestructuren en verdienmodellen lopen steeds verder vast. Ons zorgsysteem raakt overbelast, technologische ontwikkelingen snellen ons voorbij en vervangen banen, geglobaliseerde productiesystemen leiden tot uitputting van milieu én mens. Tegelijkertijd brengen de opkomst van de circulaire economie, hernieuwbare energie en de doe-het-samen maatschappij ons ongekende mogelijkheden.

 

Hoe ga je als organisatie om met de onzekerheid die gepaard gaat met transities? En hoe ontwikkel je radicale innovatiestrategien om voorop te blijven lopen? Als inspirator, kritisch onderzoeker, strategisch coach, medeorganisator en/of eindverantwoordelijke maakt DRIFT het mogelijk om duurzaamheidstransities binnen en door organisaties te begrijpen en te versnellen.

 

Ons multidisciplinaire team van adviseurs biedt inhoudelijk advies, toegepast onderzoek én procesbegeleiding aan overheidsinstellingen, branchepartijen en maatschappelijke organisaties om hun transitiegerichtheid willen vergroten. Op afstand, op locatie, en ‘blended‘ (waarbij we betrokkenen offline en online bij elkaar brengen).

 

Dit doen we op basis van diepgaande kennis over transities en vele jaren praktijkervaring in specifieke sectoren, beleidsdomeinen en op uiteenlopende geografische schaalniveaus. Onze kennis scherpen we constant aan door de kruisbestuiving tussen actueel wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de praktijk.

 

Bekijk een selectie van onze actuele projecten hieronder.