Case

Veerkracht Carnisse

Veerkracht Carnisse is een sociaal innovatieproject in de zuidelijke Rotterdamse wijk Carnisse met als doel het aanwezige potentieel in de wijk Carnisse te verkennen, versterken en hier richting aan te geven. Bureau Frontlijn, Creatief Beheer, Rotterdam Vakmanstad en DRIFT werken samen aan een integrale wijkaanpak om zo bewoners, instellingen en andere betrokkenen in staat te stellen gezamenlijk op een effectieve wijze de sociale, ecologische en economische veerkracht van de wijk tot stand brengen.

Het idee voor het project ontstond toen de vier partners elkaar ontmoetten en hun kritiek op reguliere stedelijke ontwikkelingsprojecten met elkaar deelden: deze projecten zijn alleen maar gericht op economische uitkomsten en missen een meer duurzaam perspectief waar burgers actief bij berokken zijn. De partners waren van mening dat kwetsbare gebieden gebaat zijn bij een alternatieve aanpak waarbij juist de bewoners en hun wensen centraal staan. De samenwerking die ontstond, beginnend in Carnisse, bood ruimte om te experimenteren en grotere maatschappelijke waarde te creëren.

De doelstelling van Veerkracht is om het aanwezige potentieel in de wijk Carnisse te verkennen, versterken en hier richting aan te geven. Op deze manier kunnen bewoners, instellingen en andere betrokkenen gezamenlijk op een effectieve wijze de sociale, ecologische en economische veerkracht van de wijk tot stand brengen. Dit gebeurt door noodzakelijke condities voor samenleven te ontwikkelen; in de openbare ruimte collectiviteit en betrokkenheid te ontwikkelen; vakmanschap te ontwikkelen via onderwijs en educatie; en binnen de wijk een zelforganiserend netwerk op te bouwen.

Het was de rol van DRIFT om een hulpmiddel te ontwikkelen voor zelforganisatie. Het doel van dit instrument is om koplopers die een actieve rol hebben in de wijk met elkaar te verbinden, zoals bewoners, ondernemers, organisaties en beleidsmakers. Deze koplopers werken samen aan de ontwikkeling van een gedeelde strategie, verhaal, taal en aan het implementeren van innovatieve experimenten. Ook evalueerde DRIFT de rol en de praktijken van de partners en het project als geheel. Na afronding van het project is een tijdschrift gepubliceerd met de belangrijkste resultaten. Het tijdschrift belicht vier locaties die een transformatie hebben ondergaan om te laten zien hoe een integrale benadering een wijk kan doen opleven.

Lees meer over het project en de resultaten in het tijdschrift ‘Carnisse: Veerkracht in een Rotterdamse Wijk’.

Duur van het project
Juli 2011 tot juni 2015

Opdrachtgever/Financier
Het project is gefinancierd door Zuid Werkt! Nationaal programma Kwaliteitssprong Zuid en de Europese Unie in de context van het FP7-Incontext programma.

Partners
Bureau Frontlijn, Creatief Beheer, Rotterdam Vakmanstad

DRIFT Team
Derk Loorbach, Frank van Steenbergen, Julia Wittmayer