Case

Van Houtum – ontwikkeling van een transitiestrategie

Van Houtum, hygiënisch papierproducent uit Swalmen, is één van de meest bekende koplopers onder het Nederlandse bedrijfsleven als het gaat om duurzaam ondernemen en circulaire economie. Het bedrijf wil haar positie als duurzame koploper ook waar blijven maken op het vlak van energie en daarbij tegelijk voorsorteren op de energievoorziening van de toekomst.

De toenemende schaarste van energie en grondstoffen dwingt onze economie om te ontwikkelen van een lineaire naar een circulair model, en van een afhankelijkheid van fossiele brandstoffen naar alternatieve energiebronnen. Demografische en maatschappelijke veranderingen, zoals de vergrijzing en de opkomst van de doe-democratie, hebben een substantiële impact op sociale systemen en de economie. Deze transities gaan gepaard met verzet, schokken, uitdagingen en verrassingen. Als organisaties staande willen blijven in een transitie, is het cruciaal om deze ontwikkelingen in kaart te brengen, mogelijkheden voor verandering te creëren en de focus te richten op de lange termijn.

De Transitiemanagement benadering van DRIFT kan toegepast worden op organisaties zoals van Houtum om op systematische en holistische wijze hun positie te bepalen in de veranderende systemen waar deze organisaties onderdeel van uitmaken. Op deze manier is een organisatie in staat om een innovatiestrategie te ontwikkelen en de capaciteiten te ontwikkelen die bijdragen aan de veerkracht en aanpassingsvermogen van een organisatie. Derhalve onderzochten DRIFT en Van Houtum samen naar de mogelijkheden voor innovaties en kansen voor een transitie naar een circulaire en bio-based economie.

Op basis van een systeemanalyse en pressure cooker sessie is een radicale innovatie strategie ontwikkeld. Deze strategie bestond uit vier elementen: voorlopige voortzetting van huidige beleid (Tissue Driven), twee schaduwtrajecten met innovatieve invalshoeken (grondstoffenrotonde en toilet van de toekomst), het organiseren van transitieactiviteiten en lange termijn ketensamenwerking.

De ontwikkelde transitiestrategie bood Van Houtum inzicht in de veranderingen die gepaard gaan met de transities in de energie en –grondstoffen sector. Bovenal geeft de strategie richting voor innovatieve kansen die verder gaan dan optimalisering en het verbeteren van efficiëntie en zich juist richten op sociale, ecologische en economische waarde creatie. De transitiestrategie heeft Van Houtum bewogen om hun kernprocessen, missie en visie te veranderen, en hebben zij meer vertrouwen gekregen in de toekomst van de organisatie.

Meer informatie over het proces en de nieuwe strategie? Lees het volledige rapport hier of leer over het innovatieve papier en de productieprocessen van Van Houtum.

Duur van het project
Juni tot december 2013

Opdrachtgever
Van Houtum

DRIFT team
Marieke Verhagen, Chris Roorda, Derk Loorbach, Jan Rotmans.

Lees meer
Download rapport (PDF 1,5 MB)