Case

Van de Straat – Mobilisatieprogramma

‘Van de Straat!’ is gericht op het mobiliseren van individuen en partijen rondom de problematiek van dak- en thuisloze jongeren. In de kern stelt het voor om een brede beweging op gang te brengen die tot doel heeft om een stabiele basis te bieden aan dak- en thuisloze jongeren. Een basis waarin de jongeren duurzaam kunnen deelnemen en zich kunnen ontplooien.

De genoemde brede beweging bestaat uit individuen en partijen die actief zijn in de keten ‘zorg-onderwijs-arbeidsmarkt-wonen’ en aangrenzende velden als wetenschap en politiek. Centraal in de beweging staan echter de jongeren waar het om gaat, want een cruciaal aspect van het programma is dat de beweging niet werkt aan een stabiele basis voor de jongeren, maar met hen. Bovendien streeft ‘Van de Straat!’ ook naar nationale impact door de geleerde lessen in de pilots in de regio Friesland en Groningen toe te passen op andere plekken.

Binnen ‘Van de Straat!’ wordt gewerkt aan een gezamenlijk toekomst- en actieperspectief op een duurzaam jongerenbeleid. DRIFT ondersteunt dit proces door de leefwereld van de jongeren en de lokale context van de regio’s als startpunt te nemen en vervolgens met ‘Van de Straat!’ en haar partners aan een gedeeld eigenaarschap rondom toekomstige uitdagingen te werken. DRIFT brengt hierbij het transitieperspectief en de ervaringen met het organiseren, faciliteren en versnellen van transitieprocessen in.

Periode
Medio 2013 – medio 2018

Opdrachtgever/Financier
Kansfonds

Partners
Stichting Zwerfjongeren Nederland, Federatie Opvang, Kamers met Kansen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

DRIFT-team
Frank van Steenbergen, Karlijn Schipper en Derk Loorbach.