Case

Transitie-arena’s

 
Zit je vast in een systeem? Wil je samen met anderen fundamentele verandering gaan vormgeven en versnellen? De transitie-arena helpt hierbij: het is een tijdelijk innovatienetwerk waarin voor een bepaald systeem een duurzamere en rechtvaardigere toekomst wordt ontworpen. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit in Rotterdam of digitalisering in het hoger onderwijs. 
 

Foto: SHARED GREEN DEAL Arena in Brussel, 2022
 
Dezelfde wortels van het probleem zien
De arena zorgt voor nieuwe inzichten en prikkelende discussies over de wortels van het probleem. Het proces brengt de verschillende principes van transitiemanagement in de praktijk en resulteert in een gemeenschappelijke transitievisie én actiegerichte transitieagenda’s.
 
Kleine groep, grote visie
De kern van een arena wordt gevormd door een selecte groep van zo’n 15-25 veranderaars. Ze kunnen een hele andere achtergrond hebben (ondernemer, onderzoeker, beleidsmedewerker, kunstenaar, etc.), maar hebben gemeen dat ze aan alternatieven werken en intrinsiek gemotiveerd zijn. De deelnemers komen – op persoonlijke titel – in een beperkt aantal sessies bijeen.
 
In die sessies gebeurt het volgende:

  • de meest urgente en hardnekkige problemen definieren,
  • leidende, richtinggevende principes bepalen,
  • een inspirerende toekomstvisie verbeelden, en
  • transitiepaden en -agenda’s ontwerpen.

 
Door van en met elkaar te leren, creëren de deelnemers een alternatief, gezamenlijk verhaal over de duurzame en rechtvaardige toekomst van de sector of regio. Deelnemers krijgen inzicht in hoe die toekomst beïnvloed kan worden, en gaan dit vervolgens toepassen in hun eigen netwerken en praktijk. De kleine club van de arena ontwikkelt wat we noemen ‘smal en diep draagvlak’ en kan zo strategisch te werk gaan om de transitieagenda en concrete experimenten te verbreden.
 
Prikkelen en druk zetten
Het resultaat van de arena is naast het tijdelijke innovatienetwerk ook een gedeeld verhaal over een alternatieve toekomst en hoe deze concreet beïnvloed kan worden. Het prikkelt niet alleen de deelnemers, maar zet ook de gevestigde orde onder druk.
 
Ook iets voor jou?
We organiseren de transitiearena samen met jou of jouw organisatie. Dat kan in de vorm van coaching, maar wij kunnen ook zelf het proces faciliteren. Het ontwerp doen we samen, toegespitst op jouw specifieke context, en we bieden verschillende facilitatietechnieken aan om zo waardevol mogelijke dialogen en acties van de grond te krijgen.
 
Iets voor jou en jouw organisatie? Neem dan contact op met Frank van Steenbergen. Hieronder vind je enkele voorbeelden van succesvolle arena’s en hulpmiddelen met meer details.