Case

Rechtvaardigheid & inclusie

 
“Justice is fundamentally about how societies solve (or worsen) social inequities under which people are not able to flourish. The fundamental threads of justice are formed by the different types of inclusions and equalities, or exclusions and inequalities, that might affect society’s capacity to ensure equity.” Deze zin stond centraal in het Urbana-project waar wij bij betrokken waren, en zegt veel over ons werk op het gebied van rechtvaardigheid en inclusie.
 
Elke systeemverandering roept vragen op over rechtvaardigheid en de in- en uitsluiting van bepaalde (groepen) mensen. In de afgelopen jaren is het belang en de urgentie van dit soort vraagstukken duidelijker geworden door onder andere de toeslagenaffaire en de Black Lives Matter-beweging. Deze voorbeelden maken pijnlijk duidelijk hoe in- en uitsluiting onze systemen in sluipt en ongelijkheid in stand houdt of versterkt. 
 
Bij DRIFT committeren we ons eraan om (on)gelijkheid en elke vorm van onderdrukking mee te nemen in ons werk naar een duurzamere wereld. Hieronder kun je enkele voorbeelden vinden waarin dat sterk terugkomt. Verder leren we graag bij en streven we ernaar om meer samenwerkingen aan te gaan op het gebied van rechtvaardigheid en inclusie.
 
Wil je hierover van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Annelli Janssen.