Case

MINT: Maatschappelijke Invloed van Nieuwe Technologieën

Om de invloed van technologie op de samenleving in Zuid-Holland te doorgronden, heeft DRIFT in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland het project MINT (Maatschappelijke Invloed van Nieuwe Technologieën) uitgevoerd. 

 

Het MINT project had tot doel kennis en inzichten te vergaren met betrekking tot de invloed van nieuwe technologieën in de Provincie Zuid-Holland. Het project focuste zich op ontwikkelingen in twee technologische sectoren: productie- en informatietechnologieën, en communicatietechnologieën. Door gebruik te maken van participatieve technieken met verschillende groepen uit diverse netwerken, zijn utopische en dystopische scenario’s ontwikkeld, met het doel verschillende mogelijke toekomstpaden te schetsen.

Het resultaat bestaat uit vier toekomstverhalen en -beelden voor de provincie Zuid-Holland, waarin de mate van invloed op ontwikkelingen en effecten, mogelijke gesprekspartners, en mogelijke manieren van omschakeling naar adaptief beleid bij onzekere technologische toekomstscenario’s geschetst worden.

Deze resultaten bieden een kader voor toekomstige (ruimtelijke) beleidsmaatregelen en beslissingen van de provincie omtrent richtingen en onderwerpen voor verder onderzoek. Daarnaast vormt het project voor de provincie Zuid-Holland de start van een maatschappelijk debat: hoe verder te gaan met de technologische ontwikkelingen in dit deel van Nederland?

Wil je meer weten over de maatschappelijke impact van nieuwe technologieën? Bekijk deze video over het project of bezoek de website, waar de resultaten zijn te vinden van de voorverkenning, de trend- en scenariostudie, workshops en inspirerende bijeenkomsten die rondom het MINT-project zijn uitgevoerd. Interesse in het eindrapport ‘(On)begrensde Technologie’ van het MINT-project? Bekijk hier de online (verkorte) versie of download hier het volledige rapport.

 

Duur van het project

Het MINT project loopt van april tot december 2016

 

Opdrachtgever

Provincie Zuid-Holland

DRIFT Team

Roel van Raak, Charlie Spork, Marleen Lodder, Marieke Verhagen