Case

Internationaal MVO-programma Samen Veranderen

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft MVO Nederland van 2013-2016 het programma ‘Samen veranderen’ uitgevoerd om de internationale ketens van Nederlandse MKB’ers duurzamer te maken.

Dit programma is opgezet om MKB-ondernemers in zes sectoren te ondersteunen bij het ontwikkelen van meer internationale MVO activiteiten. De insteek is dat het MKB een belangrijke rol speelt in de verduurzaming van internationale handelsketens. Veel ontwikkelingen en initiatieven die zich nu nog op een niche-niveau bevinden hebben de potentie om te verbinden, te versterken en op te schalen. Door het opzetten van projecten en het vormen van coalities en netwerken rondom IMVO-thema’s worden er steeds meer mogelijkheden gecreëerd.

Samen met MVO Nederland heeft DRIFT een sectortransitieaanpak ontwikkeld om de aanwezige veranderdynamiek te versnellen. Deze aanpak maakt enerzijds ruimte voor vernieuwende denk- en werkwijzen en anderzijds zet het in op verbreding en opschaling zodat er structurele impact wordt bereikt.

Aanpak
De sectortransitie-aanpak onderscheidt vier opeenvolgende fases die zich over 3 jaar afspelen:

Internationaal MVO-programma Samen Veranderen

De rol van DRIFT

DRIFT heeft twee verschillende rollen in het programma: de rol van adviseur en coach bij de toepassing van transitiemanagement, ondersteunend aan het team van MVO Nederland,  en de rol om gedurende het programma te leren over zowel de dynamiek op sectorniveau als over mogelijkheden om duurzaamheidstransities te versnellen.

Publicaties

  1. Het MKB als aanjager van transities richting internationaal MVO
  2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens MKB ondernemers
  3. Het versnellen van duurzaamheidstransities met veranderprojecten

Lees meer over inspirerende voorbeelden van MKB-bedrijven en ondernemers die werk maken van IMVO op de website van grensverleggers.nl.

Looptijd
Het programma loopt van 2013 tot 2016

Opdrachtgever
Ministerie van Buitenlandse Zaken

DRIFT team
Chris Roorda, Frederic Sanders, Katinka Wijsman, Derk Loorbach, Sophie Buchel