Case

Happy Streets: mobiliteit als katalysator voor een duurzaam Rotterdam

 

Happy Streets is een beweging van verschillende Rotterdammers die zich inzetten voor inclusieve, duurzame mobiliteit en beter gebruik van publieke ruimte. Happy Streets inspireert om anders te denken over hoe we willen leven, reizen, bewegen en ontmoeten.

De manier waarop er in Rotterdam naar mobiliteit en publieke ruimte wordt gekeken verandert in rap tempo. En dat is maar goed ook, want het huidige mobiliteitssysteem brengt verschillende problemen met zich mee en kan de toekomstige ontwikkeling van Rotterdam juist in de weg staan.

In 2015 heeft een bijzondere groep van vernieuwende denkers en doeners gewerkt aan een visie en een reeks concrete experimenten om mobiliteit katalysator te maken voor een duurzame toekomst van Rotterdam: de mobiliteitsarena. Happy Streets, onderdeel van het totale experimentenprogramma Places for People, is één van de resultaten ontstaan uit deze Mobiliteitsarena en is een initiatief van de Gemeente Rotterdam, DRIFT, Street Makers en Street Events. Voor drie gebieden, de West Kruiskade, Cool-Zuid en Hoogkwartier, is een creatief concept uitgewerkt.

Happy Streets is een transitie-experiment en heeft meerdere doelstellingen voor het creëren van impact. Het gaat niet alleen om directe doelstellingen rondom mobiliteit maar ook om het in gang zetten van een beweging, een proces waarin geleerd wordt voor toekomstige projecten en processen en om het versnellen van de mobiliteitstransitie in het denken, organiseren en doen. Daarom wordt de invulling van de experimenten niet van boven af of van buiten af bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd, maar in co-creatie met de actoren uit het gebied.

Happy Streets

Van juli tot november 2017 is op de West Kruiskade de stadsstraat van de toekomst gecreeërd, die niet afhankelijk is van de auto wat betreft levendigheid en economisch succes. Voor Cool-Zuid wordt tot doel gesteld om van september tot december 2017 het hart van de wijk terug te geven aan de bewoners en gebruikers door een gedeelte van de Schiedamse Vest tijdelijk af te sluiten. Het Hoogkwartier tenslotte dient als afsluiting tot proeftuin ‘stad van de toekomst’ met ruimte voor ontmoeting op straat en stimuleren van deelmobiliteit.

De gemeente Rotterdam heeft DRIFT gevraagd de Happy Streets experimenten op de West Kruiskade en in Cool-Zuid te begeleiden vanuit het transitieperspectief, door middel van het faciliteren van stakeholder betrokkenheid, het begeleiding van de co-creatie, coproductie en co-monitoring en het systemisch leren van de experimenten (met de deelnemers en binnen de gemeente). Monitoring en evaluatie speelt hierbij een grote rol. Hiervoor richt DRIFT zich op:

  • het verkennen en aansturing van monitoringsactiviteiten (i.s.m. de Veldacademie, Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics en deelnemers uit het gebied zelf)
  • het voeren van gesprekken en afnemen van interviews met deelnemers waarin specifiek wordt ingegaan op de grensverleggende potentie van het experiment
  • het interpreteren van de resultaten vanuit transitieperspectief volgens de vijf ambities voor transitie-experimenten: mobiliserend, grensverleggend, iconisch, katalyserend, en resultaatgericht.

Meer weten over Happy Streets? Bezoek de website, lees het voorfase rapport en het evaluatierapport, of volg het project op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws en evenementen.

Looptijd van het project

Het Happy Streets-project loopt van juli tot december 2017.

Partners

Happy Streets is één van de resultaten ontstaan uit de Mobiliteitsarena en is een initiatief van de Gemeente Rotterdam, DRIFT, Street Makers en Street Events.

DRIFT-team

Marleen Lodder, Sarah Rach, Chris Roorda