Case

Van woestijn tot goudmijn: gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

 

Stadshavens Rotterdam heeft DRIFT gevraagd een onweerstaanbare, woeste en sprankelende visie voor het gebied Merwe-Vierhavens te ontwikkelen. De toekomstbeelden moeten op inspirerende wijze een innovatieve toekomst voor de Merwe-Vierhavens laten zien. Extra aandacht gaat hierbij uit naar de duurzame ontwikkeling van het gebied: de visie moet de duurzaamheidslat hoog leggen.

 

In drie creatieve sessies is volgens het transitie arena model gewerkt met friskijkers en dwarsdenkers die vrijelijk en op persoonlijke titel hun creatieve en innovatieve ideeën konden spuien. Deze inspiratiesessies werden gevoed door straatinterviews, een scherpe en gelaagde analyse van de huidige situatie en elementen van bestaande plannen. De sessies vormden een echte zoektocht waarin veel ideeën zijn ontstaan, omarmd, uitgewerkt of juist weer verworpen. Dit heeft geleid tot een aantal zeer interessante bouwstenen voor een toekomstvisie voor de Merwe-Vierhavens.

 

DRIFT heeft die bouwstenen samen met Doepel Strijkers Architects (DSA) verder uitgewerkt tot toekomstbeelden met bijbehorende ontwikkelingspaden. Beide beelden, Stadsoase en Vrijstaat, schetsen een mogelijke toekomst voor het havengebied. De beelden verschillen qua betrokken partijen, bedrijvigheid en sturing. De Vrijstaat is gericht op pioniers en productie in een schurende, woeste omgeving. De Stadsoase is gericht op gemeenschappen die gezamenlijk wonen, werken en produceren in een harmonieuze omgeving.

 

DRIFT heeft eveneens mogelijkheden onderzocht om deze toekomstbeelden op elkaar af te stemmen. stemmen. Ze zijn via een evolutionair pad samen te brengen: startend vanuit de Vrijstaat kunnen op organische wijze steeds meer aspecten van de Stadsoase worden ingebracht. Dit vergt een a-typische, slimme en organische wijze van ontwikkelen. Verschillende sturingsvormen en interventies zijn onderzocht die passen bij deze wijze van ontwikkelen. Afgerond wordt vervolgens met specifieke interventies die de transitie van Vrijstaat naar Stadsoase (en dus van woestijn naar goudmijn) kunnen bevorderen.

 

Dit wenkend toekomstperspectief voor de Merwe-Vierhavens en de achterliggende paden zijn ontwikkeld in de context van het beeld van Rotterdam in 2042 ‘The Green Machine’:  een symbiotische stad en haven die schoon, vitaal, innovatief en uiterst productief zijn.

 

Meer lezen? Bekijk het rapport Merwe-Vierhavens: van woestijn naar goudmijn.

 

Duur van het project
Oktober 2010 tot juni 2011

Opdrachtgever
Stadshavens Rotterdam

Drift team
Jan Rotmans, Chris Roorda, Philine Krosse