Case

Anders monitoren: project Oost Gelre

Hoe gaan we structureel en op een alternatieve manier monitoren? Gemeente Oost Gelre en zorgcorporatie Mariënvelde slaan de handen ineen om hier, samen met DRIFT, een vorm voor te vinden. 

Drie jaar na de opening van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Mariënvelde en de start van Vereniging Zorgcorporatie Mariënvelde, is het tijd voor een pas op de plaats. Ambtenaren werkzaam bij de gemeente Oost Gelre en actievelingen van de zorgcorporatie slaan de handen ineen. Het doel: een vorm te vinden voor structurele (reflexieve) monitoring die verder reikt dan de huidige rapportages, breder dan de huidige betrokkenen en rijker dan de huidige informatie.

De zorgcorporatie in Mariënvelde is ontstaan vanuit het idee om mensen zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving zorg en voorzieningen te bieden. Dit geldt voor ouderen, maar ook voor het behouden van jongere inwoners. Welke lessen zijn te trekken over de weg die dusver is afgelegd: waarom kan dit in Mariënvelde wel en elders (nog) niet? Welke omstandigheden en vaardigheden waren en zijn essentieel? Welke fasen kunnen we ontwaren? Dit willen de betrokkenen graag delen met andere initiatieven en gemeentes binnen en buiten Gelderland.

Anders en structureel monitoren
De vraag hierbij is ‘Hoe gaan we structureel en op een alternatieve manier monitoren en deze monitoring borgen?’. Om te weten waar je naartoe gaat, moet je eerst bekijken waar je staat en hoe je daar bent gekomen. Vanuit die grondhouding zijn we aan de slag gegaan met een leerhistorie met critical turning points (CTPs) en een bredere historische schets om vervolgens handen en voeten te geven aan reflexieve monitoring, zoals deze past bij de Vereniging Zorgcorporatie Mariënvelde en de gemeente Oost Gelre.

Dit proces draagt bij aan ten minste vier zaken. Ten eerste brengt deze vorm van monitoring boven water wat ieder belangrijk vindt. Dan blijkt dat ook niet altijd hetzelfde te zijn. Zo wordt duidelijk waar de vernieuwing om gaat, welke verwachtingen en ontwikkelingen er zijn. Juist in transitieprocessen, waar meer onbekend dan bekend is, is deze explicitering essentieel. Ten tweede geeft visualisatie anderen de mogelijkheid om mee te leren. Ten derde kan zo een solide relatie ontstaan tussen personen werkzaam bij of voor de gemeente en anderen. Tot slot is het een verantwoording over publiek geld, die een breder beeld geeft dan het aftikken van financiële boxjes.

Aan DRIFT is gevraagd een kritische, faciliterende en kennisoverbrengende rol te spelen bij het ontdekken van een passende governance vorm en in kaart brengen van een leerhistorie.

Looptijd
Het project loopt van maart 2018 tot maart 2019

Partners
Zorgcorporatie Mariënvelde en Gemeente Oost Gelre. Provincie Gelderland draagt bij aan de financiering.

DRIFT Team
Marieke Verhagen, Sarah Rach & PJ Beers