Bij DRIFT mengen we ons actief in het publieke, wetenschappelijke en politieke debat. We streven ernaar te leren, te luisteren en te reflecteren, en onz onze gedachten, kennis en ervaringen te delen – en nodigen anderen uit hetzelfde te doen. De DRIFT Arena omvat al de activiteiten met het doel een breder publiek te bereiken en dialoog, reflectie en debat aan te wakkeren. Voeg je bij ons tijdens één van onze aankomende publieke evenementen, lees onze opiniestukken en blogs of deel je ideeën met ons via social media.
 
Als sociaal betrokken transitiewetenschappers, -lectoren en -praktijkmensen geloven we in de kracht van gemeenschappelijke experimenten en kennisontwikkeling. Bij onze projecten, ons onderwijs en ons onderzoek komen we voortdurend in aanraking met nieuwe ideeën en perspectieven en is er uitwisseling met alle mogelijke actoren, belangen en instituten. Iedere ontmoeting is aanleiding voor een publicatie, een lezing of een gesprek.
We zien daarnaast hoe praktijkprofessionals, onderzoekers, ambtenaren en ondernemers ieder op hun eigen manier werken aan transities. Vaak zijn zij echter niet met elkaar verbonden binnen hun eigen organisatie of domein. Wij zijn er van overtuigd dat kennis over en ervaring met duurzaamheidstransities kan worden versterkt door deze grenzen te overstijgen.
 
De DRIFT Arena is de plek waar we onze visies, kennis en ervaring delen en anderen uitnodigen dit ook te doen. Dit doen we door onze ideeën en inzichten te delen in blogs, essays en andere publicaties en door publieke evenementen te organiseren, zoals symposia, dialoogdiners, en lezingen.
We hopen dat deze activiteiten bijdragen aan een bredere cultuur van uitwisseling, tussen een bredere en meer diverse groep van actoren, en tussen meer verschillende transitiecontexten – en dat dit andersom change makers versterkt om positie in te nemen tégen onduurzaamheid en deel te nemen aan een gemeenschappelijke beweging voorwaarts.
 

Neem deel aan onze aankomende events

Lees onze recente artikelen, blogs en interviews

Ga met ons in gesprek op Twitter, Facebook of LinkedIn.

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief