agenda

Webinar: Energie, focus, enthousiasme en lokale aanpak voor een ‘Gezonde en Kansrijke Start’

16 dec, 2020

 
Waar je wieg staat, maakt een groot verschil in je levenskansen. De ene man (hoogopgeleid) leeft gemiddeld 6,5 jaar langer dan de ander, en het verschil in jaren die mensen met een laag en hoog inkomen in ‘goede ervaren gezondheid’ leven is gemiddeld 18 jaar! Daarom doet DRIFT samen met het Erasmus MC, en Pharos (Gezond In…) actie-onderzoek hoe deze kansen meer gelijk te trekken en een ‘gezonde en kansrijke start’ te bieden voor alle kinderen, in het onderzoeksprogramma ‘Healthy Pregnancy 4 All-3′. Wij nodigen u nu uit voor drie inspirerende en actieve webinars, waarin we resultaten en ervaringen delen: de derde is op 16 december.
 
Domeinoverstijgend samenwerken als vliegwiel voor de aanpak van gezondheidsverschillen bij de geboorte. Dat was het centrale thema van het actie-onderzoek binnen het landelijke onderzoeksprogramma Healthy Pregnancy 4 All-3 (HP4All-3).
 
Tijdens de drie webinars op 16 november, 30 november en 16 december 2020, delen we graag de resultaten en ervaringen uit ons actie-onderzoek dat heeft plaatsgevonden in zes  gemeenten verspreid over het land: Den Haag, Vlissingen, Enschede, Heerlen, Landgraaf en Eemsdelta. U kunt zich nu hiervoor aanmelden met deze link.
 
Naast lezingen van experts op het gebied van domeinoverstijgend samenwerken, is er ruim aandacht voor het uitwisselen van ervaringen, reflecties en ideeën over dit thema. Bent u werkzaam bij de gemeente, binnen de geboortezorg, de JGZ of het sociale domein én actief op het thema ‘Gezonde en Kansrijke Start’? Dan nodigen wij u van harte uit om, samen met de deelnemers aan ons onderzoek, de Webinars bij te wonen en te participeren in inspirerende en actiegerichte dialogen.
 
Webinar 3 – De energie, focus en het enthousiasme vasthouden en de lokale aanpak borgen
Woensdag 16 december 2020, 15.00-17.00 uur
Een blik op de toekomst. Het HP4All-3 onderzoeksprogramma heeft in de deelnemende gemeenten veel energie los gemaakt. Hoe kan die energie worden vastgehouden onder alle betrokken professionals? Een paar gemeenten zullen toelichten hoe zij dat doen en wat daarbij uitdagingen zijn. Hierna gaan we gezamenlijk aan de slag met de vraag hoe het thema ‘Gezonde en Kansrijke Start’ duurzaam ingebed kan worden in gemeenten.  

 
Aanmelden
Klik hier om u voor één of meerdere webinars aan te melden. Hier vindt u ook meer informatie vinden over de indeling en inhoud van de onlinebijeenkomsten.