agenda

Sociale innovatie in de praktijk: hype of echte verandering?

25 jan, 2018

De verwachtingen over sociale innovatie als oplossing voor allerlei hedendaagse maatschappelijke vraagstukken zijn vaak hooggespannen. Maar kunnen deze verwachtingen in de praktijk worden waargemaakt? Wat betekent sociale innovatie eigenlijk? Hoe werkt het en wat is de praktische betekenis? Het lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland nodigt je uit om over deze vragen in debat te gaan op donderdag 25 januari bij Hogeschool Utrecht tijdens de bundelpresentatie van ‘Sociale innovatie in de praktijk’.

In de essaybundel wordt vanuit twee disciplinaire perspectieven, sociologie en bestuurskunde, en drie praktijkgerichte perspectieven naar sociale innovatie gekeken. Terwijl de eerste twee perspectieven in belangrijke mate conceptueel zijn, richten de praktijkgerichte perspectieven zich op het sociale, het beleids- en het onderwijsdomein.

Het boek en de bijeenkomst richten zich op mensen die werkzaam zijn in het sociale domein, in de beleidspraktijk, docenten en studenten in het hoger (beroeps-) onderwijs en iedereen die belangstelling heeft in innovatieve manieren om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Sociale innovatie
Sociale innovatie gaat om de bundeling van menskracht met als doel uiteenlopende maatschappelijke kwesties aan te pakken. Het heeft betrekking op nieuwe arrangementen van burgers, overheden en bedrijven die ‘maatschappelijke energie’ opwekken om bijvoorbeeld armoede of sociale ongelijkheid tegen te gaan, arbeidsparticipatie te bevorderen of ‘alternatieve’ initiatieven te ondersteunen. Steeds gaat het om het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Sociale innovatie kan een belangrijke rol spelen bij het creëren van De Gezonde Samenleving, één van de belangrijke kernthema’s van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een zo gezond mogelijk leven leiden en een betekenisvol sociaal leven hebben.

Daarnaast kan sociale innovatie bijdragen aan de Inholland-visie ‘samen werken aan duurzame oplossingen’. Met name bij het duurzaam ondernemen in de metropool. Het gaat hierbij om de vraag wat de gevolgen zijn van de trek naar de stad voor de leefomgeving, voedselproductie en voedselzekerheid.

De redacteuren van de bundel zijn werkzaam bij het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving en bij onderzoeksgroep Research & Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL) van Hogeschool Inholland.

Locatie en programma
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 januari 2018 op de Hogeschool Utrecht (Padualaan 101).

  • 15.00 – 15.05    Welkom
  • 15.05 – 15.15    Gastheer Nico de Vos vertelt kort over Platform Stad & Wijk
  • 15.15 – 16.15    Paneldiscussie (panelleden: Julia Wittmayer, Laurens de Graaf en Frans Soeterbroek)
  • 16.15 – 16.25    Samenvatting discussie en presentatie / toelichting boek
  • 16.25 – 16.30    Afsluiting
  • 16.30 – 17.00    Borrel

Gasten die zitting zullen nemen in het panel tijdens het debat zijn dr. Julia Wittmayer, senior researcher & adviseur, dr. Laurens de Graaf, burgemeester Lopik en lector aan de Hogeschool Utrecht en drs. Frans Soeterbroek, socioloog en  organisatieadviseur bij De Ruimtemaker.

Deelnemen
Wil je bij de boekpresentatie en discussie aanwezig zijn? Aanmelden kan via de website van Hogeschool InHolland. Deelnemers aan de bijeenkomst krijgen de mogelijkheid om het boek ter plekke met korting te kopen. Het boek kost dan 20 euro in plaats van regulier 26,95 euro