agenda

Openbare lezing en discussie: Energietransitie en regionale transitiepaden

16 feb, 2018

Op 16 Februari trappen we een reeks van 7 college- & discussiebijeenkomsten af rondom het thema: Energietransitie als kans voor de bestaande stad. Het thema van de eerste bijeenkomst is ‘Energietransitie en regionale transitiepaden’.

De eerste bijeenkomst verschaft deelnemers een overkoepelend perspectief op de uitdagingen en kansen voor verduurzaming van de bestaande stad, door ze kennis te laten maken met transitietheorie en transitiesturing. Het doel is om aan de hand van transitie theorie een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen voor iedereen die mee wil denken over verduurzaming van de bestaande stad.

Aan de hand van voorbeelden vanuit de energietransitie laat docent Charlie Spork deelnemers kennis maken met een aantal basisconcepten van transitietheorie, en inzicht verkrijgen in de (verander)dynamiek van maatschappelijke transities. Hij zal daarbij specifiek ingaan op de uitdagingen en kansen die de energietransitie met zich meebrengt. Aan de hand van concrete voorbeelden uit Rotterdam zal hij aangeven hoe slim en proactief in te spelen op die transitie. Na afloop van zijn verhaal is er tijd voor vragen en discussie, en zullen ook de deelnemers zelf worden uitgedaagd om het transitieperspectief toe te passen in de eigen praktijk.

College en discussiereeks
Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van een reeks van 7 open toegankelijke bijeenkomsten verspreid over 2018 rondom het thema ‘Energietransitie als kans voor woningverbetering’. De reeks wordt georganiseerd door Metropoolregio Rotterdam Den Haag en DRIFT’s Transition Academy. Iedere bijeenkomst zal een deskundige uit de praktijk een (deel)thema uitlichten. Aansluitend hieraan is er een lunch & mogelijkheid tot verdiepende, gefaciliteerde discussie. Lees meer.

Voor wie?
De transitieopgave binnen de bestaande bouw vraagt om samenwerking tussen veel verschillende partijen. Ben jij een stedenbouwkundige, architect, ambtenaar, ondernemer of beheerder die graag meedenkt over de effecten van de energietransitie op de gebouwde omgeving en jouw rol in deze maatschappelijke opgave? Meld je dan voor de reeks of voor afzonderlijke bijeenkomsten.

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd in deelname? Meld je aan voor deze bijeenkomst of voor de gehele reeks via een mailbericht aan Mimi Slauerhoff (coordinator) of Mark Bal.