agenda

Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma

06 feb, 2020

 
Hoe verbind je regionale opgaven op het gebied van energie en klimaat, bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid in een sterk, uitvoerbaar en hanteerbaar mobiliteitsprogramma? Wie en wat heb je daarvoor nodig en hoe doen anderen dat? Experts, vakgenoten en collega’s uit verschillende regio’s komen bij elkaar om gezamenlijk het nieuwe jaar af te trappen op de Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma op 6 februari.
 
Is één van de onderstaande punten ook jouw goede voornemen?
 

  • Een sterk regionaal mobiliteitsprogramma maken
  • Koers zetten naar een klimaatneutrale regio: Aan de slag met het uitvoeren van het klimaatakkoord
  • Duurzame mobiliteit verbinden aan andere regionale opgaven zoals de bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid van gebieden
  • Optimaal samenwerken met medeoverheden, bedrijven, maatschappelijke partners en inwoners bij het opstellen en uitvoeren van het regionaal mobiliteitsprogramma

 
Dan is dit de netwerkbijeenkomst waar je bij wilt zijn. Laat je inspireren door de experts waaronder DRIFT-directeur prof. dr. Derk Loorbach, hoogleraar socio-economische transities en voorzitter van de klimaattafel mobiliteit in Rotterdam. Daarnaast laten enkele regio’s en gemeenten zien hoe zij complexe opgaves rondom mobiliteit op vernieuwende wijze aanpakken.
 
Globaal programma
In werksessies met IPO, VNG, DRIFT en CROW gaan we aan het werk met verschillende tools en vaardigheden die regionale mobiliteitsprogramma’s kunnen ondersteunen. Daarnaast is er ruimte om met vakgenoten en experts in gesprek te gaan om van elkaar te leren. Een gedetailleerd programma volgt spoedig.
 
Voor wie is de Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma?
Deze dag is speciaal voor regionale en lokale beleidsambtenaren die (gaan) werken aan een integrale, duurzame mobiliteitsaanpak. Ook beleidsmakers van het Rijk en vervoersregio’s die zich bezig houden met de regionale mobiliteitsprogramma’s (in beleid en uitvoering) zijn welkom. Zij genieten de voorkeur. Wanneer er teveel aanmeldingen zijn zal hierop worden geselecteerd. De dag is niet bedoeld­­­ voor consultants.
 
Inschrijven
De Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma vindt plaats op 6 februari 2020 van 09.30 tot 16.30 bij Mammoni Eten en Drinken in Utrecht. Deelname is gratis, maar meld je wel aan via de website. We kijken ernaar uit je te ontmoeten op deze inspirerende dag!