agenda

Happy Streets X Stadlab CoolZuid op het Stadmakerscongres

10 nov, 2017

 

Op vrijdag 10 november organiseert AIR voor de vierde keer het Stadmakerscongres. Op deze dag organiseert DRIFT met partners Street Makers, Street Events en de Gemeente Rotterdam een inspirerende sessie vanuit het project Happy Streets.

Het initiatief tot het Stadmakerscongres is ontstaan vanuit een beweging die (inter)nationaal en lokaal voelbaar is, namelijk dat het werken aan de stad niet langer slechts aan institutionele partijen is voorbehouden. Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit zijn specifieke deskundigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling. Dat is de overtuiging en tegelijk ook de opgave die het Stadmakerscongres centraal stelt.

Happy Streets is een beweging van verschillende Rotterdammers die zich inzetten voor inclusieve, duurzame mobiliteit en beter gebruik van publieke ruimte. Samen met bewoners, ondernemers en gebruikers worden plannen gemaakt om de straat anders in te richten. Daar blijft het niet bij, met tijdelijke experimenten wordt direct getest of iets werkt.

In het Happy Streets paviljoen in Cool-Zuid worden ervaringen uitgewisseld over het co-creatie en co-productie proces van de experimenten. Vervolgens zal de link gelegd worden met de activiteiten van het Stadlab Cool-Zuid waarin wordt werkt aan de lange termijn visie voor dit gebied in de luwte van de binnenstad én aan concrete experimenten voor vergroening van de buitenruimte. Tot slot worden de eerste resultaten van de monitoring van het Happy Streets experiment op de West-Kruiskade (dit vond plaats tussen 5 en 31 oktober jl.) besproken en gedeeld.

Programma

  • Start vanuit de Schouwburg: Onder leiding van Happy Streets via de Schiedamse Vest op naar het het Paviljoen. Happy Streets deelt ervaringen van het co-creatie en co-productie proces in Cool-Zuid.
  • Lessen vanuit Happy Streets West Kruiskade, met aandacht voor de monitoringsresultaten door Veldacademie, Giuliano Mingardo en DRIFT. Wat is het effect van Happy Streets? Betrokken ondernemers en bewoners delen hun ervaringen.
  • Stadlab Cool-Zuid: Presentatie van de publicatie met daarin de resultaten en het toekomstverhaal namens de deelnemende bewoners, ondernemers, instellingen en ontwerpers.
  • De tour sluit af met een discussie alvorens op tijd voor de lunch terug te gaan naar de Schouwburg.

Deelname

Deelnemen aan het Stadmakerscongres? Het congres zit helaas vol, maar voor deelname aan onze sessie is het niet nodig om je aan te melden voor het Stadsmakerscongres! Sluit je bij ons aan bij het programma in de Waalse kerk (Pierre Baylestraat 1) om 10:30. Wil je later aansluiten of heb je vragen? Stuur een mail naar Marleen Lodder!