agenda

Expertsessie: nut en noodzaak van maatschappelijke kosten- en batenanalyses.

26 apr, 2018

De potentie van investering in preventieve maatregelen en opvang voor zwerfjongeren is groot. In het rapport ‘Van kostenpost naar investering‘ wordt deze potentie besproken. Wat is echter nut en de noodzaak van dit soort analyses en hoe kunnen we deze een stap verder brengen? Tijdens onze expertsessie op 26 april 2018 gaan we hier graag over in gesprek. 

Wat is het maatschappelijke verdienpotentieel van een op preventie gerichte omgang met jongeren in een kwetsbare positie?  In opdracht van Van de Straat heeft DRIFT een maatschappelijke kosten en baten-analyse (MKBA) uitgevoerd omtrent een preventieve aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren.

Deze MKBA heeft tot doel data te verzamelen en de argumentatie op te bouwen voor een preventieve aanpak. Er zitten echter veel haken en ogen aan zo’n oefening. Beschikbare data is schaars, niet eenduidig en vaak gedateerd. We hebben een ferme stap gezet, maar toch bekruipt ons de vraag wat het nut en de noodzaak van dit soort analyses is en hoe we deze een stap verder kunnen brengen.

Daarom organiseren we op 26 april 2018 een expertsessie: een gezamenlijke reflectie over het nut, de waarde en noodzaak van MKBA-oefeningen en de roep om alternatieve waarde- en verdienmodellen in het sociaal domein. In het bijzonder staan we stil bij het voorkomen van dak- en thuisloosheid en jongeren in een kwetsbare positie.  De sessie vindt van 14.00 tot 16.00 uur plaats op ons kantoor.

Deelname
Heb je interesse om bij deze sessie aanwezig te zijn? Neem dan contact op met Frank van Steenbergen.

Meer informatie
Download hier het volledige MKBA-rapport.