Welzijn en zorg

Zijn we nog een verzorgingsstaat? De laatste jaren werden zorg en welzijn steeds verder uitgekleed, wat slecht nieuws is voor fundamentele sociale rechten. Onder neoliberaal bewind met haar bezuinigingen, privatisering en focus op het individu hebben gemarginaliseerde groepen het steeds zwaarder. Met als gevolg dat steeds meer mensen achter het net vissen qua inkomen, opleiding, huisvesting en gezondheidszorg.

 

Ons transitiewerk draait om systeemverandering in zorg- en welzijn. We behandelen dat niet afzonderlijk, maar houden oog voor onderliggende politieke en ethische issues, zoals socio-economische ongelijkheid, gebrek aan solidariteit en onrechtvaardigheid.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van hoe DRIFT transitiemanagement heeft toegepast op zorg- en (jongeren)welzijns-instellingen, hoe we werken aan veerkrachtige buurten en strijden tegen dak- en thuisloosheid onder jongeren.

We helpen jou en jouw organisatie graag met nieuwe manieren van samenwerken en transitie-maken. Neem contact op met Stéphanie van der Raad als jouw organisatie onze hulp kan gebruiken bij het vorm geven aan een samenleving die eerlijk en goed is voor iedereen.

wat we nog meer
voor je kunnen doen

ga naar advies