Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling

Meer dan de helft van de wereldbevolking en meer dan 70% van de Europese bevolking woont in steden. Niet verrassend dus dat de gevolgen van klimaatverandering en groeiende ongelijkheid hier goed merkbaar zijn – denk aan hitte-eilanden, onbetaalbare huisvesting, en slechte toegang tot een groene of veilige leefomgeving. Landelijke gebieden kampen ook met grote ruimtelijke uitdagingen, zoals bevolkingskrimp, wateroverlast en druk op de agrarische sector.

 

DRIFT ziet in ruimtelijke benadering een goede insteek voor innovatie en fundamentele verandering. De uitdagingen en oplossingen zijn op het schaalniveau van de stad minder abstract. Hierdoor is met makkelijker transformatie innovaties te co-creëren, zoals lokale energie-coöperaties, leefstraten en voedseltuinen. En buiten de stad is vaak veel te winnen door nieuwe samenwerkingsvormen, tussen overheid en burger, en tussen gemeenten en regio’s onderling.

DRIFT werkt samen met maatschappelijke initiatieven, overheden en andere partners in stad en ommeland om de transitie naar een rechtvaardige en duurzame samenleving te versnellen en onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen. Kijk bij de voorbeeldprojecten hieronder hoe we (translokale) netwerken opzetten, beleid monitoren of ‘wijkarena’s’ faciliteren.

Verder praten? Neem contact op met Annelli Janssen.

wat we nog meer
voor je kunnen doen

ga naar advies