Mobiliteit & transport

We gaan de laatste decennia steeds makkelijker naar werk, familie, vrienden of op vakantie. Tegelijkertijd nemen luchtvervuiling, geluidsoverlast en de druk op leefruimte toe, wat onder andere zorgt voor schade aan onze gezondheid. En het huidige mobiliteitssysteem draagt in hoge mate bij aan mobiliteitsarmoede en klimaatverandering. 

Simpelweg overschakelen van fossiele naar elektrische voertuigen gaat al die problemen niet oplossen. Maar wat dan wel? Naast doorontwikkeling van laadinfrastructuur en andere innovatieve technieken is systeemverandering nodig die een antwoord biedt op de complexe mobiliteitsopgave. Nationaal en wereldwijd, in de stad en op het platteland, voor personen- en goederenvervoer.

Gelukkig werken ontzettend veel organisaties aan een ander perspectief op mobiliteit en zorgt dat voor actie. Hieronder daarvan een aantal voorbeelden waar DRIFT bij betrokken is of was.

Kunnen we jou en jouw organisatie ook helpen met de mobiliteitstransitie? Met visievorming, praktische interventies of het inrichten van een proces voor meervoudige opgaven? Neem dan contact op met Igno Notermans.

wat we nog meer
voor je kunnen doen

ga naar advies