Rechtvaardigheid & inclusie

“Rechtvaardigheid gaat in wezen over hoe samenleving sociale ongelijkheid verkleinen of vergroten en mensen zo wel of niet in staat stellen tot bloei te komen.” Deze zin stond centraal in het Urbana-project waar wij bij betrokken waren, en zegt veel over ons werk op het gebied van rechtvaardigheid en inclusie.

Elke systeemverandering roept vragen op over rechtvaardigheid en de in- en uitsluiting van bepaalde (groepen) mensen. In de afgelopen jaren is het belang en de urgentie van dit soort vraagstukken duidelijker geworden door onder andere de toeslagenaffaire en de Black Lives Matter-beweging. Deze voorbeelden maken pijnlijk duidelijk hoe in- en uitsluiting onze systemen in sluipt en ongelijkheid in stand houdt of versterkt.

Bij DRIFT committeren we ons eraan om (on)gelijkheid en elke vorm van onderdrukking mee te nemen in ons werk naar een duurzamere wereld. Hieronder kun je enkele voorbeelden vinden waarin dat sterk terugkomt. Verder leren we graag bij en streven we ernaar om meer samenwerkingen aan te gaan op het gebied van rechtvaardigheid en inclusie.

Wil je hierover van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Annelli Janssen.

wat we nog meer
voor je kunnen doen

ga naar advies